Siasa ya Marekani juu ya mas-ala mawili ya Palestina na Iran

160

بسم الله الرحمن الرحيم

 

SWALI

Katika jibu la swali lilopita la 05/02/2017, imefafanuliwa misingi mikuu ya siasa ya Trump kuelekea kutumia “matunda” ya siasa ya Obama katika Syria na hasa kuibuka kwa dori ya Uturuki kwa nguvu katika kuisalimisha Aleppo kwa serikali, na vilevile kuelekea kuidunisha dori ya Urusi. Na vile vile kuelekea Marekani kuipa Uingereza dori kiasi fulani nchini Syria…Lakini kuna mambo mawili hayakutajwa, pamoja na kwamba kauli za Trump zilikuwa kali juu ya mambo hayo! Rais wa Marekani, Trump, siku ya 15/02/2017 alitoa kauli katika mkutano na waandishi wa habari alioufanya pamoja na waziri mkuu wa kijidola cha kiyahudi mjini Washington zinazohusiana na ‘utatuzi wa dola mbili’(two-state solution) kwamba yeye baada ya saa hatoendelea nalo suala hilo. Je Marekani imeliacha suluhisho hili? Na vile vile tangu Trump ashike madaraka ya urais wa Marekani tarehe 20/01/2017 kauli za Trump kuelekea Iran zimekua kali na kuifanya hali tete zaidi kuelekea upande(wa Iran). Je haya ni katika mabadiliko ya siasa ya Marekani kuelekea upande wa dori ya Iran baada ya kuwa dori hii ni kuitumikia Marekani katika eneo? Walakash-shkru.

JIBU:

Tutachunguza mas-ala haya mawili yaliyotajwa ili ibainike kwetu rai yenye nguvu katika mas-ala hayo mawili kwa idhini ya Allah.

LA KWANZA: MAUDHUI YA PALESTINA AU VILE WANAVYOIITA KADHIA YA MASHARIKI YA KATI:

1-Hakika maneno ya kauli alizozitoa rais wa Marekani Trump kama zilivyonukuliwa na vyombo vya habari vya kimataifa na kieneo vyote na kama zilivyonukuliwa hewani moja kwa moja ni : “Rais wa Marekani Donald Trump Jumatano aliandika mtzamo mpya katika siasa ya Marekani kuelekea mashariki ya kati baada ya kuthibitisha kwamba suluhisho la dola mbili sio njia pekee ya kumaliza mzozo wa Izrail-Palestina, akiashiria kwamba yeye yuko wazi juu ya badili(kadhaa) ikiwa zitapelekea kwenye amani.  Na walikuwa marais wote waliopita wa Marekani wakililinda suluhisho la dola mbili, wakiwa ni kutoka Republican au Democrat”(France 24, 16/02/2017). Na akasema “Naangalia sulhisho la dola mbili na suluhisho la dola moja (…), ikiwa Izrail na Wapalestina watafurahi nami nitafurahi kwa (suluhisho) ambalo wanatalipendelea. Masuluhisho yote mawili kwangu ni sawa”(Aljazeera live,16/02/2017).

Na suluhisho la dola moja ambalo Marekani imelitaja kwa mara ya kwanza katika kinywa cha Trump, Trump hakufafanua, kuwa je ina maana kuwapa Wapelestina utawala wa ndani katika dola moja ya kiyahudi?! Au ina maana dola ya kisekula kwa kushiriki Wapelstina katia uongzi wa dola ya kiyahudi, jambo ambalo linafanana na mpango wa Muingereza ambao Uingereza iliudhihirisha mwaka 1939 ilipotoa ‘kitabu cheupe’ cha muktadha wa Lebanon? Ikieleweka kwamba mpango wa suluhisho la dola mbili ni mpango wa Marekani yenyewe ambao iliudhihirisha tangu mwaka 1959 wakati wa rais wa Republican Eisenhower na ikafanya kile kinachoitwa jumuia ya kimataifa iukubali, na ikatupa suluhisho la dola moja ambalo lililetwa na Uingereza.

Na vyovyote vile iwavyo, jambo linalodhihiri kwa mwenye kuzingatia kauli hizi na vidokezo vyake  ni kuwa Marekani haijauacha mpango wake wa suluhisho la Dola mbiili, kwasababu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nicky Healy alithibitisha kwa kusema: “Awali ya yote, suluhisho la dola mbili ambalo tunaliunga mkono. Mtu yeyote anayesema kwamba Marekani haiungi mkono suluhisho la dola mbili, hili litakuwa ni kosa… Kwa msisitizo tunaunga mkono  suluhisho la dola mbili, lakini pia tunatafakari nje ya boksi…na ni jambo linalohitaji kuzishawishi pande mbili hizi kuja kwenye meza(ya majadiliano) na ndio tunalolihitaji ili tuzifanye ziwafikiane” (Reuters, 16/02/2017).

Hili linathibitisha kwamba Trump hajaliacha suluhisho la dola mbili. Na hii ndio siasa ya siasa ya Marekani iliyojifunganayo idara zote tangu tarehe ile tuliyoionesha. Lilipo ni kwamba alitaka kujaribu mbinu nyengine ya shinikizo, kwasababu balozi wake katika umoja wa mataifa amethibitisha kuwa nchi yake imeshaika suluhisho la dola mbili, isipokua yeye alifikiria kutumia mbinu nyengine. Au kuna marekebisho Marekani inataka kuyapitisha juu  ya suluhisho la dola mbili ili adhihirike mwenye mvuto zaidi kwa Mayahudi. Na balozzi ametaja kwamba wanfikiria nje boksi, yaani ameufanansha huu machakato na boksi ambapo ilikuwa nchi yake ikizikusanya pande mbili ndani ya boksi ili kulifanyia kazi suluhisho(la dola mbili). Na anataka kutumia mbinu nyengine kwa kuzidisha au kupunguza mambo mengine yanayohusiana na suluhisho(hili la dola mbili) ili liwe na mvuto kwa wadau hasa mayahudi…

Na tofauti za mbinu hili jambo lipo. Tulitaja katika jibu la swali  18/11/2016 kuhusu siasa ya Trump baada ya tangazo la ushindi wake kwamba hakutokua na mabadiliko katika misingi ya ya siasa za marekani isipokuwa katika misingi tu. Tulisema “Ama kuhusu kubadilika kwa siasa za Marekani katika mambo ya msingi yaliyokuwepo katika kipindi cha rais ilyetangulia, kwa hakika misingi mikuu haitarajiwi kubadilika. Ni mbinu ndizo ambazo zinaweza kubadilika. Kwani serikali ya Marekani inaongozwa na asasi kadhaa na kila moja ina nguvu amabazo huzidi au hupungua. Kwa mfano, rais na ofisi yake, Pentagon, Congress, Baraza la usalama wa taifa,na idara za usalama… Zote hizi zina ushawishi katika kuhifadhi misingi mikuu ya siasa za Marekani kwa namna thabiti ijapokuwa hutofautiana katika mbinu…”

2-Mamlaka ya Palestina imeonyesha kushangazwa na kustushwa.Alisema Saeb Erekat, mapatanishi wake mkuu na wayahudi kwa muda mrefu na katibu wa kamati kuu ya PLO “Tunaamini kwamba kuharibu suluhisho la dola mbili si suala la utani lakini ni maafa na msiba kwa kila mmoja Wayahudi na Wapalestina”(Huffington Post, 16/2/2017). Na akasema Erekat: “Badili(jambo jengine) pekee la suluhisho la dola mbili ni nchi moja ya kidemokrasia na haki sawa kwa wote Waislamu, Wakristo na Wayahdi” (Aljazeera,16/2/2017)

Mamlaka na wakereketwa wake hawaelewi ila suluhisho zinazotolewa makafiri wakolni. Ikiwa si suluhisho la Marekani la dola mbili, basi itakuwa ni kurejea kwenye suluhisho la Muingereza la zamani au linalofanana nalo chini ya utawala wa Yahudi. Na inadhihirika kuwa Marekani haijawasiliana na mamlaka(ya Palestina) na wakereketwa wake kuhusu mipango yake. Na wao ni wa mwisho kujua kwani hawana thamani yoyote kwao. Kwasababu (Marekani) injaua kwamba watanyenyekea na watafuata. Kwani mwenye kutoa 80% ya ardhi yake na akaridhia kuwa awe mlinzi wa waporaji na kuwapiga watu wake katika njia ya kumlinda adui wao. Kwa hiyo huzingatiwa kuwa wa chini kabisa kupewa thamani. Hubweka kama mbwa kwa anaemtupia mfupa!

3-Ama msimamo wa kijidola cha Wayahudi, ijapokuwa waziri mkuu wake Netanyahu amemuomba rais wa Marekani na hata kwa kusaidia kwake kijidola(cha Wayahudi), lakini hakutaja chochote kuhusu mpango wa suluhisho la dola mbili katika mkutano wake na waandishi wa habari pamoja na Trump, kwa hali hiyo inadhihirika kwamba yeye hana raha kutokana na kauli za Trump. Kana kwamba kuna mambo alitakiwa na hakuridhika nayo akaona bora asiyataje ili asiondoe matarajio ya wafuasi wake Mayahudi waliyokuwa nayo kwa Trump… Na ni wazi kwamba matakwa yake hayakufanikiwa na hakutak kudhihirisha hilo (Na aliulizwa Netanyahu kama aliigusa kadhia ya Golan akajibu “Ndio” Na alipoulizwa kuhusu jibu la rais wa Marekani, Netanyahu alisema; si semi kwamba alistushwa na ombi langu na hakuongeza ufafanuzi zaidi” (Reuters Arabic, 16/2/2017).

Na wala si kuuhamishia ubalozi wa Marekani Al-quds kama alivyoahidi katika kampeni zake za uchaguzi. “Trump alisema siku ya Jumapili kuwa mawasiliano ya simu na Netanyahu yalikuwa “mazuri, na hayo ni katika hotuba baada ya White House kufichua kwamba ipo katika “hatua za awali” za mazungumzo illi kutekeleza ahadi ya rais ya kuuhamisha ubalozi wa Marekani ndani ya Izrail kutoka Tel Aviv kwenda Al-quds. Na msemaji wa White house, Sean Spicer, akaeleza katika tamko “Tuko katika hatua za mapema mno katika mazungumzo ya suala hili”. Na akasema kuwa hakuna tangazo la karibu kuhusu kuhamisha ubalozi, amabayo ni hatua itakayolipua ghadhabu zinazotarajiwa katika ulimwengu wa Waarabu.(Sky News Arabic, 22/1/2017).

Netanyahu akaona bora atie mkazo kuupiga vita Uislamu unaotishia kijidola cha Wayahudi, akasema: “Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alithibitisha utayari wake ili kuisaidia Washington kupambana na “Uislamu wa siasa kali” na kuumaliza” (Gulf Online, 15/2/2017)… Wao husema “Uislamu wa siasa kali” kama sababu na kisingizio ili kuupiga vita Uislamu ambao ameuteremsha Allah Mwenye Nguvu na Mwenye Hekima juu ya Mjumbe wake mkarimu(SAW). Uislamu ni ule Uislamu unaofaa kwa kwa tatizo la umma, nao ni haki   (Basi nini baada haki isipokuwa upotevu? Vipi nyinyi mnapotolewa?) Yunus:32

LA PILI: MAUDHUI YA IRAN:

Naam, uongozi wa Trump unatengeneza mazingira tete na Iran, na hili linaonekanwa wazi…Na ili kufahamu malengo ya vitisho vipya vya Marekani kwa Iran na muelekeo na kiwango chake, basi hapana budi kuchunguza siasa ya Marekani kuelekea Iran kabla ya Trump na baada yake ili tuone kama kumetokea mabadiliko na ni maeneo gani:

SIASA YA MAREKANI KUELEKEA IRAN KABLA YA TRUMP:

1-Katikati ya vita vya Marekani dhidi ya Iraki, iliitumia Iran ushawishi wote mpaka ulipomakinika utawala wa Marekani dhidi ya Iraki. Makundi matiifu kwake(Iran) yakawa hayapigani na Marekani katika wakati ambapo majimbo ya kaskazini na magharibi ya Iraki yanawaka moto, (majimbo) ambayo hakuna ushawishi wa Iran humo. Na mipangilio baina ya Marekani na Iran katika Iraki ipo katika nyanja zote na utekelezaji unafanyika kiukamilifu. Na hakuna anaeghafilika na haya ila kipofu… Na pia katika Yemen Iran inawasaidia Houthi. Na wajumbe wa kimataifa wa Marekani (wa zamani Jamal bin Umar na wa sasa Walid Al-Shaykh) ndio wanaojaribu kuliimarisha jukumu lao katika utawala wa Yemen.

Na wao Houthi ndio aliokutana nao waziri wa mambo ya nje Kerry nchini Muscat mwishoni mwa 2016, pamoja na kwamba wao ni kama Iran ambayo hunyanyua miito “Shetani mkubwa”, wao hunyanyua miito “Kifo kwa Marekani”. Basi dori ya Iran nchini Yemen ni dori inayotegemewa na Marekani kikamilifu… Na nchini Syria picha iko wazi kuliko jua, kwa kule Iran yeye mwenyewe na wanamgambo wake kumpa mwega Bashar, na muungano wa kimataifa wa Kimarekani unayashambulia mapinduzi nchini Syria na wala hawashambulii ISIS tu, kwa hakika wanashambulia kwa mabomu makundi kadhaa na kuua viongozi wao. Yote hayo chini ya kisingizio cha ugaidi. Na ndege za Marekani hazishambulii kundi la Iran la Kilebanon(Hizbullah) ijapokuwa kijeshi linainishwa kigaidi.

Basi dori ya Iran nchini Syria ni sehemu ya siasa ya Marekani…Kisha Marekani – Obama ametia saini makubaliano ya  nyuklia ya Iran pamoja na nguvu za kimataifa Juni 2015. Marekani ilitaka kulegeza vibano, uzito na vikwazo dhidi ya Iran ili iweze kutekeleza mahitaji yanayongezeka kwa ajili ya siasa ya Marekani katika eneo(Mashariki ya Kati) na hasa baada ya mapinduzi ya “Vuguvugu la Warabu” na kuiwezesha Iran kusafirisha nje mafuta yake na kufanya matumizi kwa ajili ya mahitaji ya siasa ya Marekani nchini Yemen, Syria na Lebanon…Na hivi ndivyo mambo yalivyo, basi yale yaliyokuwa yakisikilikana kaika kauli za Marekani dhidi ya Iran tangu mapinduzi ya mwaka 1979, na kauli kali zaidi za Iran dhidi ya Marekan, akaiita “Shetani Mkubwa”, yote hayo ni maneno yanayopeperushwa na upepo. Matendo na siasa za kiutekelezaji zenye kuratibiwa kikamilifu baina yao vina ukweli zaidi kuliko vitabu vya kauli na maneno yachoshayo. Na siasa hufahamika kutokana na vitendo na si kauli tu.

2-Uongozi wa Obama umekwenda mbali zaidi kuliko uongozi wowote mwengine wa Marekani tangu mapinduzi ya Iran katika kuiachia Iran juu ya nchi zilizoizunguka. Kikadhihiri kile kilichokuja julikana kuwa “Dori ya Iran” nchini Yemen na Syria na zaidi pia Irak na Lebanon. Na kwa kuzingatia Marekani kuiongezea na kuipa umuhimu dori ya Iran tutagundua kwamba hayo yalikuwa yamesukumwa na misukumo ya Washington ya zamani na ya mipya, kama ifuatavyo:

(A) MISUKUMO YA ZAMANI: Nayo ni kuifanya Iran izidishe vitisho kwa mataifa ya Ghuba ili Marekani idhibiti visima vya mafuta. Na huu ndio mtazamo wa kale wa Marekani kwa dori ya Iran, ilikuwa ni kuimakinisha Marekani kwa kutia mguu  katika Ghuba, yaani kwenye visima vya mafuta. Lakini kwasababu ya uvamizi wa Irak dhidi ya Kuweit mwaka 1990, Marekani imepata sababu zisizokuwa Iran kuiunganisha kwenye visima vya mafuta kwahiyo Marekani imeweza kuutumia uvamizi huu kwa kuweka kambi zake za kijeshi katika nchi kadhaa za Ghuba. Kwahiyo vitisho vya Iran vimetoweka kwa Marekani kutokua na haja navyo katika upande wa mafuta.

Baada ya kupata uongozi wahafidhina mambo leo nchini Marekani katika kipindi cha Bush mtoto na uvamizi wa Marekani dhidi ya Irak mwaka 2003 misukumo ya zamani ya Marekani imerudi kuisukuma Iran, lakini mara hii ni kwa kiwango cha chuki za kimadhehebu. Na hayo ni kwa kuzingatia mipango ya Marekani katika kurejesha mchoro mpya wa mipaka ya Sykes – Picot kwa kuzirarua nchi kivitendo juu ya msingi wa kimadhehebu hata zikibakia zipo kiumbo. Marekani ikazungumza kuhusu ramani mpya ya Mashariki ya Kati. Na Iran ikaanza kuyaunga mkono makundi ya kimadhehebu kwa ajili ya kupata mipaka mipya iliyochorwa kwa damu kwa ajili ya ramani za kimadhehebu za Marekani kwa Mashariki ya Kati. Na mipaka ya kimadhehebu ikadhihiri wazi wazi nchini Irak, kisha ikafka Yemen, Syria,Lebanon,Saudia, Bahrain, Pakistan, Afghanistan na nyenginezo, baada ya kuwa Iran imenyanyua mwito wa “Jamii ndogo”, yaani ilikuwa inatekeleza siasa ya kuhifadhi jamii ndogo inayopigiwa debe na Marekani. Na hapa ndipo ilipodhihiri dori ya Iran kwa kasi.

(B) AMA MISUKUMO MIPYA NA YA DHARURA, ni “Vugugu la Warabu”, Marekani imejikuta yenyewe mbele ya jambo la kujitosa(hatari) na jipya. Ghasia za vugugu la Warabu zimezuka ghafla nchini Tunisia, Yemen, Misri, Libya na Syria, na Marekani haikua ni yenye matayarisho ya kulinda ushawishi wake mbele ya mapinduzi haya ya raia ambayo yalitishia kuvunja ushawishi huo. Na Marekani haiwezekani kutuma jeshi lake kulinda ushawishi wake kwasababu ya kile ilichokipata jamii ya Marekani kuhusu uzito(wa vita vya) Iraki. Na haina jeshi la kieneo ambalo linaweza kulinda ushawishi wake kiukamilifu,

basi vibaraka wake muhimu zaidi katika eneo – Misri na Syria wakawa chini ya moto wa machafuko na mapinduzi. Kwahiyo Marekani ikakuza misukumo mipya ya dharura kwa haraka ya kulazimika kuitegemea Iran kwa kiasi kikubwa, na Iran ikazuka ikashambulia mapinduzi nchini Syria hasa na inazidi kukitia nguvu chama chake cha Lebanon ili kuzuia mapinduzi yasiivunje Lebanon pia baada ya matukio ya Tripoli na Sidon. Na ikazidi kuwatia nguvu wafuasi wake katika Bahren na Yemen ili kufikia ushawishi wa Marekani humo kwa matumizi ya Marekani. Yote haya ni kutokana na hali halisi ya mapinduzi.

na kwa misukumo hii mipya ya Marekani, dori ya Iran yenye  maumbile ya kimadhehebu imekuwa kubwa na ya kutisha sana katika eneo. Na siasa hii ya Marekani imepelekea kudhihiri ukuruba wa wazi wa Marekani – Iran. Vyombo vya habari vimezungumzia juu ya usafirishaji wa fedha kwa ndege kwenda Iran baada ya maafikiano ya nyuklia, mikataba ya kibiashara na kampuni ya Boeing, kukutana kwa maofisa wa Marekani na mabenki ya Ulaya ili kurahisisha miamala na Iran na kuondoa khofu za mabenki kutokana na vikwazo vya Marekani…

3. Na kwa kurejea Saudia katika milki ya Marekani baada ya kufa Abdallah aliye mtiifu kwa Muingereza na kuchukua utawala kibaraka wake Salman na mwanawe nchini Saudia mwaka 2015, na kuchukua  Al-sisi urais mwaka 2014 wamepata nguvu vibaraka wa Marekani katika eneo na imepata uwezo wa kulinda ushawishi wake bila ya Iran pia. Huu ni upande mmoja… Na upande mwengine Marekani imeona udhaifu wa Iran,

kwa sababu haikuweza pamoja na wanamgambo wake wote na walinzi wake na msaada wake kuvunja nguvu za mapinduzi ya Syria, Marekani sasa ikaivuta Urusi kwenda Syria lakini Urusi haikua badili ya dori ya Iran bali ni kuitegemea. Yote haya yamefungua muono kwa Wshington kufikiria aina kadhaa za nyenzo za siasa zake. Na kwamba kuitegemea kwa nguvu sana na namna fulani ya kipekee Iran haikua na athari…

Na kwa kukaribia mwisho utawala wa kipindi cha pili cha Obama funguo za kudhibiti mapinduzi ya Syria zilikua zinakusnyika kwa Uturuki Marekani ikazikusanya siasa mbili ya usambaratishaji, kwa “Iran na Urusi” na siasa ya udhibiti, kwa “Uturuki” ili kuvunja nguvu ya mapinnduzi ya Syria. Kisha dori ya Saudia kuwaliwaza wapinzani Riyadh!

Hivi ndivyo ilivyo, basi dori ya Iran katika eneo ni siasa ya Marekani iliyopangwa kwa uthabiti. Na dori hii hutanuka na kunywea  kulingana na matakwa ya siasa ya Marekani na kulingana na dhurufu. Na tangu mwaka 1979 Marekani imekua ikiihifadhi Iran kama ni kitisho “Cha kimapinduzi kwa guo la Uislamu” dhidi ya nchi (zote) za eneo. Kisha hayo yakapanuka kuwa “kitisho kikubwa cha kimadhehebu” baada ya kupata utawala wahafidhina wapya Marekani, kisha ikawa “dori muhimili ya kieneo” ambayo ina uzito wake dhurufu za vuguvugu la Warabu. Lakini iliporejea afya kwa baadhi ya vibaraka wa Marekani wengine mfano nchini Misri, au kurejea kwa utawala katika mkono wake kama nchini Saudia, au kuwa uwezekano wa kuitumia kama Uturuki, Marekani inatafuta dori nyengine kando na dori ya Iran bila ya kuiacha hiyo(Iran).

Na inapasa kusema kwamba dori ya Iran katika eneo ni kama dori ya vibaraka wengine wa Marekani, na haiwakilishi ushawishi wa kikweli wa Iran na wasiokua Iran katika wafuasi wa Marekani. Na Marekani huzidisha na kupunguza dori hizo bila hata kuzingatia maslahi ya nchi hizo… Kwa mfano Iran inatumia kwa ajili ya Syria karibu na kuimaliza hazina yake bila ya kuangalia miundo mbinu yake inayochakaa, na inaelewa kwamba inawezekana Marekani kumaliza dori yake nchini Syria itakapoona haiihitajii tena!

Na vilevile Marekani imezaa dori ya Saudia nchini Yemen ambayo imeiudhi sana Iran mbele ya wafuasi wake, kwa kule kudhihirika wazi Saudia ndiyo inayotoa msaada wa kijeshi moja kwa moja kwa wafuasi wake, katika wakati ambao Iran imeitambua hasa dori ya Saudia na namna ilivyo na nguvu juu hali ya Yemen na Iran ikawa imedhalilika nyuma ya marikebu ndogo zinazosafirisha silaha kwenda kwa Mahouthi… Na huenda katika kufuatilia dori ya Uturuki nchini Syria na kuanguka kwa mistari mwekundu bali na kubadilika kwa lugha ya kauli zake na misimamo yake ni mambo ambayo yanadhihirisha kwa kiasi gani Marekani katu haiwajali viongozi hawa, inawadhalilisha na kuwachukiza bila ya kupwesa!  Yaani Marekani inazidisha na kupunguza dori ya wafuasi hao(vibaraka) kwa hali endelevu na kulingana na maslahi yake yeye bila ya kuwajali wao.

SIASA YA MAREKANI KUELEKEA IRAN BAADA YA TRUMP:

Katika mazingira haya ya Marekani  kuzipa dori nchi nyengine zisizokua Iran katika eneo, nazo ni Uturuki na Saudia na kudhoofisha dori ya Iran. Katika mazingira haya ndio Trump akachuka uongozi wa White House. Na ilikua inawezekana siasa ya Marekani kuendelea na mbinu zilizotangulia kuelekea Iran bila ya kokoro na kuendelea nchi tatu za kieneo katika kuitumikia Marekani kila moja kulingana na dori yake… Lakini Trump alitaka kushughulisha utisho wa Iran kwa kuiharibu kiuchumi kwa njia ya ‘kimafia’ ambayo inapendwa na Trump,

kwahiyo akawa anachochea hali tete na Iran, akaishambulia kwa njia ya twita (twiter) akaiita kuwa inadhamini ugaidi. Na akaituhumu kuwa ina itisha Marekani na waitifaki wake na akadhihirisha ukeketevu katika kuamiliana nayo. Na akaweka vikwazo zaidi kwa  watu 25 na makampuni nchini Iran tarehe 3/2/2017 baada ya majaribio yake ya makombora. Na akayaelezea maafikiano ya kinyuklia kuwa mabaya , na akadokeza uwezekano wa kuyapitia upya na kuyafuta, yaani kuitoa Marekani kutoka makubaliano hayo. Na hapa ndio baadhi ya watu wakadhani kuwa Trump anafanya mabadiliko makubwa katika siasa za Marekani. Na ili tufahamu mtazamo “mpya” wa Trump kwa Iran na dori yake na kiasi ambacho yawezekana Trump akafanya kwa Iran, tunaachunguza mambo yafuatayo:

1-Kwamba siasa ya Wa-republican inategemea kudhihirisha nguvu na ubabe. Hili liko wazi katika kila kigezo cha siasa za nje za Trump ikiwemo inayohusiana na Iran.

2-Naam, kuna jambo jipya katika mtazamo wa Marekani – Trump kuelekea Iran. Na muktadha wa jambo hili ni kwamba rais Trump aliahidi kutatua mambo mengi ya kiuchumi kwa Marekani. Na alitaka waziwazi mataifa ya ulimwengu yagharamike kwa ajili ya Marekani kwa kule kuyalinda kutokana na hatari, na iliijumuisha hilo jambo jiipya Japan, Korea, mataifa ya Ulaya ya Atlantic (Atlantic Europe) na mataifa tajiri ya ghuba hayakuachwa, bali ndio mawindo mepesi. Na kwa yale yaliyotajwa katika misukumo ya Marekani ya zamani na mipya kuwa imenyanyua umuhimu wa Iran na dori yake katika eneo la ghuba, na kwamba utisho wa Iran katika kipindi cha Obama umekua ni hatari kubwa kwenye milango ya (nchi za) ghuba,

basi hakika rais Trump anataka kuwekeza kiuchumi katika jambo hili na kwa njia ya kimafia. Trump anataka kutia mkononi mapato makubwa ya mafuta kutoka nchi za ghuba kwa kuishinikiza Iran na kudhoofisha dori yake na kwa kuzilinda nchi hizo kutokana na hatari ya Iran. Kwa haya na mbele ya shinikizo hili la Marekani dhidi ya Iran, unaiona(Iran) inafanya majaribio ya makombora mapya. Na haliko mbali(kuamini) kwamba hilo lilikua kwa uratibu kamili wa Marekani na si ghafla tu kusadifiana na wakati, yaani inathibitisha hatari yake kwa mataifa ya eneo(la ghuba) bila ya yenyewe kupata faida kwa hilo, bali mwenye kupata faida ni Marekani ambayo leo inatafuta fedha nyingi kwa kuwalinda watawala kutokana na Iran. Na kauli za Trump katika kampeni yake ya uchaguzi zinathibitisha mpango huu. Na katika kauli ambazo zinaashira “fikira mpya” ya Trump ni haya yafuatayo:

-Ilieleza CNN ya Kiarabu tarehe 19/8/2015 kuwa Donald Trump anaitaka Saudia kutoa mali kuipa Marekani kwa ajili ya kuilinda isisambaratishwe, akasema: “Saudia karibuni hivi itakua katika tatizo kubwa  na itahitaji msada wetu…lau kama si sisi isingekuwepo na isingebakia”.

-Na tukinukuu tovuti ya CNN ya Kiarabu tarehe 27/9/2016, Trump alisema: “Tunailinda Japan. Tunailinda Ujerumani. Tunailinda Korea ya Kusini. Tunailinda Saudia. Tunazilinda nchi kadhaa, wala hazitulipi (kwa hilo) chochote. Lakini inahitajika watulipe kwasababu tunawapatia huduma kubwa na tunapoteza mali nyingi… Yote nisemayo ni kwamba la kulishika zaidi ikiwa wao hawakutoa sehemu yao stahiki…Wanalazimika kujilinda wenyewe au iwalazimikie msaada wetu. Sisi ni taifa lenye deni linalofikia trilioni 20, inawalazimu msaada wetu”. Na Trump akaongeza kwa nguvu umuhimu wa “uwezo wa mazungumzo katika maafikiano ya kimaslahi ya kibiashara”. Akaeleza: “Lazima uwe na uwezo wa mazungumzo na Japan na Saudia. Ninyi ndio munadhania kwamba tunailinda Saudia? Kwa mali zote ilizonazo, sisi tunailinda na wao hawatulipi chochote?”

-Tovuti ya Aljazeera ilisema tarehe 26/1/2017 “Rais wa Marekani alisema kwamba Iraki ilikua inamiliki nguvu zinazolingana na Iran isipokuwa Marekani ilifanya kosa ilipoingia Iraki – katika kuashiria vita ya Marekani dhidi ya Iraki mwaka 2003 – kisha ikazikabidhi kwa Iran, akiashiria kwamba uongozi wa Marekani ulipaswa kusalia huko na kuhodhi mafuta ya Iraki”. Na kama ilivyonukuu tovuti ya Reuters ya Kiarabu tarehe 24/1/2017(Katika hotuba mbele ya maofisa wa CIA Trump alidokeza kwamba Marekani ilipaswa kuchukua mafuta ya Iraki kufidia mzigo wa vita mwaka 2003).

3-Yote hayo yanathibitisha yawezekanayo kuwemo katika akili ya Trump ambayo inatafuta kufanya makubaliano ya kimaslahi, basi badili kwa ulinzi wa vijidola vya ghuba kutokana na hatari ya Iran lazima zitowe gharama za ulinzi huo. Yaani kuweka fedha zake nyingi chini ya matumizi ya Marekani kwa ajili ya kuhifadhi viti vya utawala. Marekani ina amiliana na viongozi hawa kwa kuwachukulia kama ni watoto wadogo. Na akili hii ya kimafia ya uongozi wa Trump inathibitishwa na ushahidi kadhaa…Rais Trump si upande pekee wa Marekani uliojfunga na mapato makubwa ya kimataifa,

Congress ya Marekani imejifunga na sheria ya JUSTA mwaka 2016 katika kipindi cha utawala wa Obama na ikawa inawezekana kwayo kuzuia fedha za Saudia na nchi nyengine za ghuba kwasabau ya vtendo vya “kigaidi”… Na hayo ni kwasababu Marekani ina mizozo ya kiuchumi hasa inayoilazimisha kupunguza bajeti yake kijumla na mbele ya madeni makubwa iliyonayo, na kuinuka kwa uchumi wa China. Ndio ikawa(Marekani) siku zote inatafuta masuluhisho makubwa, ndipo ulipoona uongozi wa Bush mtoto kuwa utatuzi wa kiuchumi ni kuitawala Iraq na kufaidika na mafuta yake,

Lakini upinzani nchini Iraq ulimzuia hivyo, akalazimika kutumia dola trilioni 3 kwa janga la Iraki. Obama akajaribu kupiga kodi murua (tax havens) ya Uingereza ili kuvutia fedha nyingi kutoka visiwa vya mbali kwenda Marekani. Kisha sheria ya JUSTA ikaja ili kupata fedha za kodi na kugharimia “ugaidi”. Na sasa Trump anazitaka nchi tajiri za ulimwengu zilipe mapato ya kimataifa kama ni badili ya kuzipa ulinzi ili kutataua kizungumkuti cha uchumi wa Marekani. Na Trump anagubikwa na ahadi yake ya kutatua deni la Marekani (dola trilioni 20) katika kipindi cha miaka minane!

4-Hakika ya miito aliyokuwa akiimba Trump “Kuirejesha Marekani kuwa dola kubwa mara nyengine” inapelekea Marekani kuingilia moja kwa moja, na kukataa siasa ya Obama kujificha nyuma ya dori(inazowapa) wengine, kama ulivyojaribu uongozi wa Trump katika kauli za maeneo salama nchini Syria ni kurejesha dori yake moja kwa moja kwa kuichukua kutoka Urusi. Na dori kubwa na ya kuogofya iliyopewa Iran katika muktadha huu imekuwa inayofata kutizamwa upya vile vile.

kwa hivyo uongozi wa Trump umefikiri kwa makini katika kupunguza dori ya Iran baada ya kumalizika kwa lengo la kiuchumi katika hilo, lakini bila ya kuwa kutoihitajia ili iwe dori yenye kukamilisha dori ya Uturuki na Saudia na sio kuwa badili yao, yaani haina(Iran) dori ya kuongoza na hasa nchini Syria, bali inarudi chini sana dori yake mbele ya dori ya Uturuki kimsingi na kisha dori ya Saudia. Lakini dori ya Iran inabakia ipo kutumikia mipango ya Mareakni. Basi Marekani haiwezi ikajitosheleza na dori hii katika eneo.

5-Kwa hivyo, hukmu ya mas-ala ya Marekani kubadilisha dori ya Iran haijengwi juu ya kauli na hotuba kama inavyojengwa juu ya vitendo. Kwani makelele leo yanayopigwa na Washington kuhusu Iran mengi hayafikii daraja ya kufanya mabadiliko. Kwa mfano(Alitamgaza rais wa Iran, Hassan Rohani katika hotuba aliyoitoa katika sherehe za kumbukumbu ya 38 ya mapinduzi ya Iran, kwamba Wairan wataifanya Marekani ijutie matamshi ya vikwazo. Rohani akaashiria kwamba kushiiriki kwa Wairan katika kuhuisha kumbukumbu ya “Mapinduzi ya Kiiislamu” ni kuonesha nguvu za kitaifa Nyanja kadhaa nchini. Akielezea kwamba kushiriki huku ni ujumbe wazi unaojibu kauli za viongozi wa White House). (Russia Today, 10/2/2017).

Huku akijibwa na Rais wa Marekani, Trump, kwa kauli yake “Chunga” (Siku ya Ijumaa rais wa Marekani Donald Trump alimwambia rais wa Iran ajihadhari, hayo ni baada ya yale yaliyonukuliwa na vyombo vya habari kuhusu tamko la Rohani kwamba mtu yeyote anayetishia Wairani atajuta. Akasema Trump: “Chunga. Ni bora kwako”) (Reuters, 10/2/2017). Haya na yanayofanana nayo miongoni mwa kauli ni kama yale maafikiano ya nyuklia yote yanaangukia kwenye rekodi yenye kuchosha ya mpambano wa Mrekani – Iran… Ama hali halisi uwanjani ni uratibu, mashirikiano, na utekelezaji wa mipango ya Marekani,

(Mugireny aliwaambia waandishi wa habari baada ya mikutano yake na maafisa wa ofisi ya rais wa Marekani Donald Trump, siku ya tarehe 9 Februari ifuatavyo: “Kwa mujibu wa yaliyosemwa katika mikutano ile nimethibitishiwa azma yao ya kujifunga katika kutekeleza maafikiano ya kinyuklia na Iran kikamilifu”) (Russia Today, 10/2/2017).  Ama vikwazo vipya vilivyowekwa na Mrekani dhidi ya Iran bado viko katika mtazamo mdogo, ijapokua vimewekwa sambamba na kauli zinazoelekeza kwamba Marekani inapitia upya dori ya Iran, lakini inaipitia kwa kuzingatia kuwa ndio siasa yake. Inapitia mafanikio yake na kasoro zake, na vipi itawezekana kuitumia kwa faida ya kiuchumi na kisiasa kwa maslahi makubwa ya Marekani.

Kuipitia upya dori ya Iran si kioja kwa Trump tu, bali mgombea wa Democrat, Hillary Clinton alikuwa akieleza hayo ya kupitia upya katika kampeni zake za uchaguzi. Aliieleza siasa ya “Uaminifu na Uthibitisho” inayoshikwa kuelekea Iran kuwa “Sio siasa nzuri” na kwamba yeye badala yake atategemea siasa ya “Kutoiamini Iran”. Na akaahidi kurejeshwa kwa vikwazo dhidi ya utenguzi wowote hata mdogo wa maafikiano ya nyuklia bali hata kutumia nguvu za kijeshi dhidi yake ikiwa kuna hali ya utenguzi wa maafikiano (Al-Sharq Al-Awsat, 22/3/2016). Yaani uongozi wa Trump kupitia upya dori ya Iran ni siasa ya nchi ya Marekani.

 • Mwisho, ni jambo la aibu kuwa Marekani ambayo inaozeshwa na funza kutoka ndani ambayo ni natija ya hadhi zake fisidifu na hadhara yake chafu. Ni jambo la aibu kuwa hii(Marekani) kuwa na ushawishi katika biladi za Waislamu ikijitapa humo. Na huku wanaojiita wenyewe viongozi wakishindana katika kuitumikia!! Na katika jambo linaloumiza sana ni miji ya waislamu kuwa ndio medani ya mipango ya makafiri wakoloni! Lakini sababu inajulikana, tuliisema na tunairejea… Ni kukosekana kwa Khalifah, kiongozi ambae ni ngao. Kutoka kwa Abuu Huraira, kutoka kwa Mtume (SAW) amesema: “Hakika kiongozi ni ngao. Hupiganwa nyuma yake, na hujikinga kwake”

             Muslim.

Lililowajibu juu ya kila Muislamu anaempenda Allah na Mjumbe wake liwe jambo hili ni la kufa na kupona: Kufanya kazi kwa bidii ya dhati na ikhlas kwa Allah Aliyetakasika na kwa uaminifu pamoja na Mjumbe wake (SAW). Na hilo ni kwa kusimamisha Khilafah Rashida, ithibiti bishara ya Mtume Mkarimu baada ya utawala huu(uliopo) wa kidhalimu, kama ilivyokuja katika hadithi sahihi iliyopokelewa na Ahmad na Twayalisy, na maneno ni ya Twayalisy: Amesema Hudhaifah: Kasema mjumbe wa Allah(SAW): “… kisha utakua (utawala) wa kidhalimu, utabakia mpaka muda autakao Allah. Kisha atauondosha atakapo kuuondosha. Kisha itakua (itarudi) Khilafah kwa njia ya Utume”… Na hapo wapate nguvu na wadhalilike makafiri wakoloni na waihame miji ya Waislamu wende kwenye uti wa mgongo wao kama ukibakia huo uti wa mgongo wao. Na hayo ni masiku tunayoyabadilisha baina ya watu. Na ili Allah awadhihirishe wale walioamini na awafanye miongoni mwenu mashahidi. Na Allah hawapendi madhalimu”

 

26 Jumada1 1438H

23th Feb.2017

160 Comments
 1. Swxawv says

  order levofloxacin for sale brand levofloxacin 250mg

 2. Qdkpsk says

  cheap dutasteride order generic tamsulosin 0.2mg zofran 8mg tablet

 3. Heaxfi says

  purchase aldactone without prescription valacyclovir generic fluconazole online order

 4. Kobaif says

  purchase ampicillin order bactrim 480mg online cheap erythromycin 500mg brand

 5. Snimqf says

  fildena over the counter nolvadex drug methocarbamol pills

 6. Acgipj says

  suhagra 50mg generic order estradiol generic purchase estrace without prescription

 7. Baicca says

  buy tadalafil 20mg online cheap order tadalis 10mg diclofenac 50mg oral

 8. Dswalp says

  buy isotretinoin without prescription order zithromax 250mg pills zithromax 250mg oral

 9. Ahfgtj says

  indocin 50mg cost lamisil 250mg us purchase amoxicillin for sale

 10. Svthsv says

  order cialis 5mg pill over the counter ed remedies real viagra

 11. Vjtrum says

  order anastrozole 1mg pill is viagra over the counter us viagra sales

 12. Otvlto says

  tadalafil 10mg pour homme cialis en france vrai viagra 200mg prix

 13. Ewardu says

  prednisone 10mg us canadian online pharmacy viagra next day delivery usa

 14. Xbnqpo says

  cialis für frauen sildenafil 100mg kaufen ohne rezept sildenafil kaufen für männer

 15. Ubsttk says

  order isotretinoin pills order accutane 10mg for sale ivermectin 6mg for people

 16. Anlsue says

  cost doxycycline 100mg levitra 20mg oral lasix cost

 17. Gvpfgt says

  order altace 5mg online cheap clobetasol order astelin 10ml sprayer

 18. Iwlhgg says

  oral catapres minocycline 50mg generic order tiotropium bromide pill

 19. Qnvhwx says

  oral buspar 5mg order buspirone 5mg without prescription ditropan online order

 20. Mzvxpe says

  order terazosin 1mg pills buy leflunomide pill generic sulfasalazine 500mg

 21. Yljxpa says

  olmesartan 20mg generic order depakote sale acetazolamide 250mg us

 22. Iuekgt says

  buy tacrolimus sale oral ursodiol 150mg order generic ursodiol 150mg

 23. Dlbukl says

  cost zyban order bupropion generic seroquel online order

 24. Udlvoz says

  order generic molnunat cefdinir 300mg sale buy generic prevacid 30mg

 25. Gpknfw says

  order sertraline 50mg pill order zoloft pill sildenafil 100mg price

 26. Yobncu says

  cost imuran 100 mcg buy sildenafil tablets order sildenafil online

 27. Hafmyc says

  tadalafil cialis tadalafil 20mg buy viagra 50mg without prescription

 28. Opbspp says

  buy cialis 40mg without prescription cialis 5mg cheap cheap symmetrel 100 mg

 29. Xspbfu says

  oral naltrexone 50 mg brand albendazole 400 mg aripiprazole sale

 30. Psqokl says

  cost avlosulfon 100 mg order adalat 30mg pill perindopril 4mg pills

 31. Jzwycg says

  oral medroxyprogesterone 5mg microzide for sale periactin 4 mg ca

 32. Eflqzg says

  buy modafinil pill canadian online pharmacy stromectol tablets buy online

 33. Kocouv says

  buy luvox generic buy duloxetine online buy glucotrol 10mg without prescription

 34. Mxtevy says

  buy isotretinoin 20mg amoxil pills order deltasone 40mg pills

 35. Hrzcbx says

  order nootropil 800mg online order generic piracetam viagra 50 mg

 36. Bcuhrv says

  zithromax buy online cheap generic prednisolone buy neurontin 800mg pill

 37. Kvjlic says

  cialis online purchase viagra sale order sildenafil 100mg pills

 38. Aykbfo says

  buy cialis 10mg sale tadalafil 10mg oral brand anafranil

 39. Fkrwjz says

  chloroquine canada order baricitinib generic buy baricitinib 2mg online cheap

 40. Wuhbty says

  buy sporanox 100 mg pills tindamax 500mg pill tinidazole 500mg oral

 41. Vmjmqs says

  order glucophage pill lipitor 10mg pills tadalafil 40mg us

 42. Zsnpfl says

  oral olanzapine 10mg buy zyprexa 10mg online cheap valsartan pill

 43. Vtrvny says

  order norvasc 10mg generic amlodipine 10mg pills cheap generic cialis

 44. Ctqocv says

  clozaril usa buy clozapine 50mg generic dexamethasone uk

 45. Saoaya says

  order sildenafil 100mg sale order viagra 50mg for sale buy lisinopril 10mg

 46. Vtdrju says

  zyvox 600mg over the counter bonus poker online online gambling casinos

 47. Owfnqb says

  prilosec 20mg uk gambling games real casino games

 48. Upwvaa says

  lopressor ca purchase metoprolol without prescription buy vardenafil 20mg pills

 49. Hbkpok says

  affordable essays paper writer order sildenafil 100mg online

 50. Asaaam says

  generic clomiphene 100mg best casino online casino slots gambling

 51. Ndqzyt says

  order dapoxetine 60mg without prescription cheap synthroid generic synthroid 100mcg ca

 52. Iuuqzs says

  order tadalafil 20mg sale oral sildenafil 100mg viagra 100mg for sale

 53. Yvmlyp says

  xenical 120mg cost zovirax online order order acyclovir

 54. Lgpiov says

  tadalafil 10mg cost clopidogrel online order clopidogrel 75mg usa

 55. Abcjrx says

  oral zyloprim ezetimibe price buy ezetimibe 10mg without prescription

 56. Vdfjwv says

  buy methotrexate 2.5mg warfarin 2mg tablet brand reglan

 57. Mhkeyh says

  order motilium generic domperidone generic cyclobenzaprine 15mg pill

 58. Fpuryz says

  buy cozaar 25mg online losartan us topamax 200mg over the counter

 59. Zogsqr says

  ozobax over the counter zanaflex without prescription ketorolac generic

 60. Sfzyor says

  sumatriptan 50mg generic sumatriptan 25mg usa buy avodart online

 61. Mnulqs says

  roulette casino chumba casino free spins

 62. Rifohe says

  buy flomax 0.2mg tamsulosin 0.4mg canada cheap spironolactone

 63. Fhxtec says

  buy tadalafil 20mg generic cialis 20mg for sale order cipro 1000mg sale

 64. Aahnmq says

  buy simvastatin 20mg online cheap simvastatin 10mg without prescription buy finasteride generic

 65. Wnzfmn says

  flagyl buy online brand bactrim 480mg oral trimethoprim

 66. Dxsuhp says

  buy fluconazole 100mg pill cheap viagra viagra 50mg drug

 67. Epwpae says

  buy keflex pills clindamycin canada erythromycin for sale online

 68. Byxxbl says

  sildenafil without prescription sildenafil for men tadalafil brand name

 69. Vgrebh says

  ceftin 500mg price bimatoprost uk buy robaxin 500mg sale

 70. Yaxvhy says

  poker online sites cialis for daily use price of cialis

 71. Cxjwzl says

  purchase desyrel order sildenafil 100mg online aurogra 50mg uk

 72. emedanidE says

  Шансовете за печалба са най-ниски при казино рулетка игра, ако заложите само на едно число. В европейската рулетка има 36 числа и една 0, докато в американската рулетка има 36 числа и понякога две нули. Това прави шанса ви за печалба залагайки на едно число на европейска рулетка 1:36, а на американска 1:37. За класически слотове се смятат тези с три барабана и една печеливша линия. Истински класически означава механичен слот с ръка, която трябва да се издърпа, за да се завъртят барабаните. Такива обаче в днешно време почти няма. https://wiki-tonic.win/index.php?title=Казино_игри_mega_jack Максималната печалба при слот машината 40 Super Hot онлайн достига 20 000. 18+ | Важат правила и условия. Игрите със зарове, както и кено и бинго, също често се избират от новите потребители на хазартни платформи. Най-важното е да рискувате премерено и да сте наясно с изборите, които правите и решенията, които вземате във всяка казино игра! Отговорно Залагане Хазартната игра ви се предоставя, за да увеличите печалбата си, общата сума на която не е по-висока от 1400 залога на линии. Тук трябва да познаете цветът на карта (черно или червено), която е обърната на обратно. Тази хазартна опция е налична и във варианта на играта с 20 линии – 20 Super Hot. Ако отгатнете правилно цвета, ще удвоите печалбата си автоматично.

 73. Ojkkvk says

  roulette online real money order stromectol 12mg generic order modafinil 100mg

 74. Ucjzgl says

  furosemide pills hydroxychloroquine 200mg us plaquenil tablet

 75. Vdtufj says

  tretinoin oral tadalis 10mg over the counter avanafil 100mg us

 76. Hnwxxs says

  tadacip usa diclofenac over the counter order indocin 75mg generic

 77. Xbposs says

  terbinafine for sale online cheap terbinafine order amoxicillin sale

 78. Lzkaqi says

  biaxin order buy generic catapres order meclizine 25mg generic

 79. Forahp says

  buy naproxen 500mg for sale order prevacid 30mg generic order prevacid 30mg for sale

 80. Jowyyw says

  spiriva 9mcg cost buy spiriva 9 mcg pills hytrin pill

 81. Mbgrvu says

  order actos generic buy viagra sale sildenafil over counter

 82. Tbsqpm says

  montelukast ca buy viagra order viagra 50mg online cheap

 83. Udxrxv says

  buy cialis tablets online slots gambling casino

 84. plurf says

  If there is any information you would like us to know about your cannabis consumption, let us know and we can keep it on file. Ex. favourite products, allergies, flavours, etc. Gain instant access to the best deals & promotions on cannabis in Ontario. Be the first to know when a new promotion is offered & when a new product hits the market. Never miss out again on affordable top-quality marijuana & related products. Postmedia is committed to maintaining a lively but civil forum for discussion and encourage all readers to share their views on our articles. Comments may take up to an hour for moderation before appearing on the site. We ask you to keep your comments relevant and respectful. We have enabled email notifications—you will now receive an email if you receive a reply to your comment, there is an update to a comment thread you follow or if a user you follow comments. Visit our Community Guidelines for more information and details on how to adjust your email settings.
  https://city-wiki.win/index.php?title=Medical_marijuana_market_canada
  We’ve put together this list carefully to ensure that you go about your cannabis seed shopping in a safe way and don’t get ripped off. So, any one of these should do the trick just fine. Ultimately, what it comes down to is your specific preferences—for example, shipping time, location, payment method, reliability, seed variety, etc. Factor these in so that you make the choice that’s best for you. The first cannabis you grow yourself will be so good you’ll wonder how it can be any better. Until you grow your second. And the third… Before you know it, you’ll be on a lifelong quest for that one perfect weed. But is there a way to choose in advance between the simply great and the mind-blowing? At Growers Choice, we offer everything you need – the cannabis seeds, the advice, and the germination guarantee. Don’t settle for mediocre; you’re buying natural, holistic medicine that will help you deal with everything from temporary pain, to migraines, to multiple sclerosis, epilepsy, and cancer. When it comes to your health, you need the best. Growers Choice has the best cannabis seeds for sale, combined with a genuine investment in your well-being. We want you to be the healthiest, happiest person you can be, so get out there, and Get Growing!

 85. Hhnuek says

  purchase cialis for sale buy tadalafil 20mg online tadalafil ca

 86. Bltrvy says

  free spins casino blackjack best casino slots online

 87. Jomqqn says

  sports gambling poker online for real money roulette free play for fun

 88. Zcqziu says

  price of ivermectin tablets order amantadine online buy dapsone online

 89. hig says

  Best of all, most no deposit Australian online casinos let you keep and cash out your bonus winnings. That is, of course, provided you accrue winnings in the first place and fulfil the bonus wagering requirements listed in the bonus terms and conditions (T&Cs). When you register for an account with a casino, they will often offer you a free chip bonus. This is a small amount of money that you can use to play specific games at the casino. Usually, there are certain restrictions placed on free chip bonuses, such as only being able to use them on slots or table games. However, they can be a great way to try out a new casino or game without risking any of your own money. Additionally, some casinos also offer reload bonuses, which give you additional free chips when you make another deposit into your account.
  https://donovanbjfx715159.blogripley.com/18805958/ruby-slots-300-no-deposit-bonus-codes
  Join 7bit Casino today to take advantage of its amazing no deposit free spins promotion, which is only accessible to our users. Begin with 75 no-deposit free spins on the game, Aloha King Elvis. Posts by tags >>> ONLINE CASINO Super Cat Casino is going to become every player’s favourite superhero with its amazing no deposit bonus. As a new player, you can sign up and claim 60 free spins no deposit on a fantastic NetEnt slot. Ready to spin the reels for free? With the right luck, you’d certainly win for real. It’s time to get conversant will those interesting games without wagering a dime. And who says you can’t hit jackpots with free spins? Visit a 60 free spins no deposit casino today- 60 chances aren’t something to miss! We advise you to use the 60 free spins promotion on the following Betsoft no deposit slots, that have very high payout percentages:

 90. Fdwxfq says

  slots free online roulette online real money money can t buy everything essay

 91. Pwphwq says

  college essay writing help cost leflunomide purchase azulfidine

 92. neunc says

  “We have had conversations with the province about the possibility of their opening a BC Cannabis Store in Vancouver,” the city said in a statement. Coast Range Cannabis (Made in BC) With millions of square feet of licensed production capacity and operations spanning four continents, Canopy Growth is the world’s leading cannabis and hemp company. We recognize that employees are at the core of our success, and we take pride in a corporate culture that emphasizes inclusiveness, collaboration, and diversity. A BC Cannabis store opened in Powell River on Oct. 30. The BC Liquor Distribution Branch is the sole wholesale distributor of non-medical cannabis throughout the province, under the brand BC Cannabis Wholesale. “We are very excited to be opening two more BC Cannabis Stores today,” said Kevin Satterfield, Director of Retail Operations, Cannabis Operations, in a statement.
  https://garrettwswb616058.blog-ezine.com/15376741/growing-magic-mushrooms
  Among all the cannabis brands sold at SQDC, there is only one that was born and managed by Montrealers. This unique brand will be unvealed by GWNG. What if we take advantage of this differentiating factor by borrowing some Montreal’s culture codes? Made for no-nonsense chocolate and cannabis connoisseurs, Sunday Goods packs a punch without showing it. It has sleek brand packaging with modest cobalt, white and gold foil as its brand colors. It’s simple and delicate branding makes it a feel-good brand for a feel-good experience. Similar to the “farm-to-table” models already proven in other industries – wine is a key example we’ll highlight here – farmgate allows license holders in certain provinces to sell their products on site and directly to customers, as opposed to the standard wholesale-to-retail approach. This approach offers a number of potential benefits to Canadian producers, such as:

 93. Hzkaac says

  benicar 20mg us benicar 20mg canada divalproex 500mg ca

 94. Rip says

  Es gibt bestimmt einige Roulette Spieler, die mit einer gewissen Strategie das ein oder andere Mal einen Gewinn einfahren können. Die Wahrscheinlichkeit schlägt aber auf lange Sicht zu und sorg dafür, dass Gewinne nicht möglich sind. An dieser Stelle zitiere ich immer gerne einen mittelmäßig begabten Mathematiker namens Albert Einstein, der gesagt haben soll, dass die einzige Chance beim Roulette zu gewinnen ist, die Jetons zu klauen, wenn der Croupier nicht hinschaut. Wir haben gerade eine neue Rubrik bei Online-Slot.de hinzugefügt und Sie können jetzt neben den gratis Slots auch kostenlos Tischspiele spielen. Kostenlos Roulette spielen ohne Anmeldung funktioniert. Im Gegensatz zu spielen wie Solitaire, empfehlen wir das Online Kostenlos Spielen mit Roulette jedem Spieler, der beim Roulette Spaß hat. Wer jedoch gewinnen will, der sollte mit echtem Einsatz wetten. Die Chancen sind höher als bei Slots und müssen sich vor Blackjack nicht verstecken.
  https://beauwjkk174184.jaiblogs.com/41286132/ultra-hot-deluxe-casinos
  Haben Sie Lust, Ihr Glück bei einem der besten Spielautomaten online in Österreich zu versuchen? Obwohl Online-Casinos für ihre beliebten Spielautomaten bekannt sind, können sie viel mehr anbieten. Slot-Spiele sind eines der berühmtesten Casino-Spiele, die Sie spielen können – das Drehen der Slots bringt Ihr Adrenalin wirklich in Schwung. Die Online-Casinos, die Österreich anbietet, veröffentlichen ständig neue und spannende Slot-Spiele, die sich über verschiedene Genres erstrecken. Außerdem gibt es eine kleine Gesetzeslücke. Werden die Spielergebnisse nicht direkt im Automaten, sondern zentral auf einem Server ermittelt, dann fallen die Glücksspielautomaten nicht unter das kleine Glücksspiel. Die Lotterien nutzen diese Lücke aus und betreiben eigene kleine Casinos. Diese Automatencasinos, die den Namen WinWin tragen gibt es in Wien etwa im Prater, aber auch im böhmischen Prater. Seit Anfang 2008 werden sie nach und nach eröffnet und schaffen wieder einen recht einfachen Zugang zum Glücksspiel.

 95. Zeoqoi says

  oral mesalamine 800mg mesalamine buy online buy irbesartan 300mg without prescription

 96. Goqsyx says

  order diamox 250mg generic acetazolamide 250mg azathioprine 25mg oral

 97. Qnfsbh says

  buy clobetasol without prescription purchase clobetasol without prescription cordarone 200mg price

 98. Ugesft says

  brand digoxin 250 mg buy micardis 20mg pill order molnupiravir 200 mg

 99. GrEct says

  Тени используют как для прорисовки контура, так и для заполнения брови. Краситься ими быстро и удобно даже начинающим, а выбор оттенков огромный. Для круглого лица недопустимы резкие подъемы и острые углы. При таком типе лица нужно визуально его вытянуть, при этом форма бровей должна быть в виде арки с плавными переходами. Вершина «арки» должна быть по центру. Резкие переходы в данном образе будут весьма неуместны. Также не стоит забывать и про ширину бровей, начало желательно сделать широким и к концу брови постепенно делать ее уже.
  https://nubellocare.com/community/profile/rhodathynne887/
  Рекомендуется для стимулирования роста ресниц Рё бровей. Две формулы –  «Р”ень» Рё «РќРѕС‡СЊ» – обеспечивают совместимость компонентов, обладают синергетическим эффектом, воздействуют СЃ учетом суточного ритма роста ресниц Рё бровей. Р’ РєРѕСЂР·РёРЅРµ пусто! Мастера The Lashes рекомендуют делать перерыв РІ наращивании ресниц РЅРµ С‡Р°С‰Рµ, РЅРѕ Рё РЅРµ реже, чем раз РІ шесть месяцев. Для восстановления направления Рё густоты Рё направления ресничек достаточно РѕРґРЅРѕРіРѕ месяца РїСЂРё дисциплинированном СѓС…РѕРґРµ.

 100. Ruyymo says

  amoxicillin 250mg cost stromectol uk ivermectin brand

 101. Hag says

  Since the first real-money online poker game was dealt with more than 20 years ago, online poker has advanced significantly, grown to be one of the most popular online games, and undoubtedly become the most adored card game in the world. In addition, it has been considered to be the primary cause of the poker boom in the mid-2000s. Yes, all of the top online poker sites offer ‘play for free’ options on various games. Some even host free tournaments that award real money prizes or buy-ins to cash games. Playing poker at a social casino is a similar experience to playing at an online poker platform. The gameplay is relatively the same, and several structures exist to enjoy. Sit and gos, cash games, tournaments, etc. But there are two main differences between a social casino and a real-money online casino. For starters, a social casino does not use actual currency.
  https://cripptic.com/community/profile/hannelore58e08/
  Handling a pair of eights can also bring out beginner blackjack players into a cold sweat. When it comes to blackjack split rules, though, eights should largely be recognised as an instant split, just like Aces. These bonuses allow you to play blackjack to clear the bonuses wagering requirements. Blackjack in Color is an unusual free Web-based Blackjack book providing an analysis of Blackjack and Card Counting illustrated by 139 charts. The author Norm Wattenberger also publishes the Blackjack Scams site, which points out some short-cuts that will more likely cost you money than make a profit, runs Blackjack The Forum and publishes Casino Verite Blackjack Card Counting training software.. If you have been dealt Blackjack, and the dealer is showing an ace, even money is a special type of insurance bet that can be made. If you decide to take even money, the payout will be 1:1, regardless of whether the dealer has Blackjack or not. If you do not take even money, the hand will play out as normal.

 102. Zshomr says

  order coreg 25mg online order ditropan 2.5mg online cheap buy elavil 50mg generic

 103. Mhhxwc says

  buy priligy generic buy generic avana 100mg purchase motilium online

 104. Fszzbs says

  fosamax 35mg uk buy nitrofurantoin 100 mg sale ibuprofen 400mg brand

 105. Zmhfnt says

  buy nortriptyline 25mg sale pamelor usa purchase paxil pill

 106. Utrmpc says

  purchase doxycycline online cheap aralen 250mg price methylprednisolone 8 mg without a doctor prescription

 107. Giovmt says

  buy tadacip without prescription amoxicillin brand order trimox pill

 108. Oydjic says

  order requip 1mg pill ropinirole over the counter labetalol 100 mg uk

 109. Jmlyvp says

  cost esomeprazole 40mg esomeprazole buy online lasix 100mg cost

 110. Zapaoq says

  tricor 200mg sale sildenafil 50mg over the counter cost sildenafil

 111. terry says

  Заказать раскрутку и продвижение сайта и других Ваших ресурсов (групп в социальных сетях, блогов и т.п.) можно прямо сегодня – звоните нам (044) 379-10-10 и (067) 511-53-33! Закажите поисковое продвижение сайта Продвижение осуществляется за счет роста позиций сайта в органическом (бесплатном) поиске Гугл. Стоимость услуги зависит от количества запросов, по которым осуществляется раскрутка сайта: чем больше ключевых слов будет в поисковой выдаче ТОП-10 Google, тем больше целевого трафика будет приходить на сайт, что обеспечит вам больше продаж товаров или заказов услуг. Аудит сайта и рекомендации по продвижению бесплатно Продвижение сайтов в поисковых системах Google и Яндекс происходит в несколько этапов: Мы рекомендуем начать подготовку сайта к продвижению. Тогда готовый сайт быстрее поднимется в поиске, а к вам начнут приходить клиенты.
  https://andyplyi433547.smblogsites.com/16516035/продвижение-сайтов-компании
  Вы можете самостоятельно раскрутить свой сайт и привлечь на него целевую аудиторию. Но это будет непросто. У нас над продвижением каждого сайта работает команда специалистов, минимум четыре, обычно больше: seo-стратег, линкбилдер, копирайтер, ux-специалист, маркетолог, serm-специалист, программист, технический специалист, аналитик. Каждый из них профи только в своей области. Подходит только если сайт сделан профессионально. Сайты, созданные в Wix Pro, уже включают эту услугу На этой странице мы собрали для вас основные инструменты, которые помогут в поисковой оптимизации сайтов. Используйте их самостоятельно для SEO настройки вашего сайта. Контентом называется текстовое наполнение страниц сайта. Оптимизация контента является результативным средством продвижения страниц. Предварительно СЕО-специалист создаёт семантическое ядро, которое являет собой длинный список низкочастотных запросов.

 112. Qcubck says

  minocin drug gabapentin 600mg us buy generic terazosin 5mg

 113. Ccbsjj says

  brand tadalafil 10mg How to get cialis order sildenafil online

 114. cip says

  Bonus hint: The longer you can give us to write the paper, the cheaper the price you pay will be, so if you have a couple of weeks to write your paper, order now for even better value for money. We try to keep our prices as cheap as possible, and this is just one way we try to give you a discount. As for the writing per se, working on a paper that has to be done today is quite similar to the way you usually work – the only difference is that you have to save time whenever possible and work fast. It may be quite difficult to keep the necessary pace, so you should take care to maintain the discipline and avoid distractions. Here are some other things that you may want to consider: Use our site and receive an essay of your dreams! Register Now!
  https://wiki-legion.win/index.php?title=Writing_argumentative_essay_example
  Lined paper, as opposed to plain or printer paper, has lines which offer guidance when writing. That’s why another popular name for lined paper is writing paper or ruled paper. Themes isItAmazonCobrand : false Save time and money by using one of the 100+ free receipt designs. Create and send receipts easily for free. Create a new text box for each of your dishes so you can easily drag and drop the items around and fully customize your restaurant menu design. Create your own menus using a template, or start from scratch and customize the entire design to fit your tastes. NOTE: You can specify new colors for your lined paper by pressing the “Save / Edit” button. After selecting new colors, specify the height as “3000 pixels” to ensure high resolution and to make sure your lined template fits on the entire piece of paper.

 115. Cbpsrv says

  purchase clomid without prescription buy atorvastatin 80mg prednisolone 10mg ca

 116. Cahcra says

  order provigil without prescription stromectol 3mg sale promethazine 25mg cheap

 117. Rcnubx says

  deltasone 20mg without prescription buy amoxicillin 1000mg purchase amoxil for sale

 118. Sofkmk says

  order isotretinoin 20mg generic isotretinoin 40mg cost ampicillin 500mg tablet

 119. Tzvali says

  stromectol 2mg buy stromectol 12mg sale deltasone order

 120. Wyhaxi says

  order fildena 50mg without prescription brand proscar cheap finasteride 1mg

 121. website says

  You can comply with their social media accounts for updates and resources.

 122. iptv says

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same topics you discuss and would really
  like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work.
  If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.

 123. Business resources says

  Amazing! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 124. It’s hard to come by well-informed people about this
  topic, but you seem like you know what you’re talking about!
  Thanks

 125. Marisabel says

  Hello there, I found your website by means of Google at the
  same time as looking for a similar matter, your web site came up,
  it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just become alert to your blog thru Google, and found
  that it is truly informative. I’m going to
  be careful for brussels. I will appreciate in case you continue this in future.
  Numerous people will likely be benefited out of your writing.
  Cheers!

 126. Ϝeeel frее tto suef tto mmy blog postt …
  telegram seo group with high DA

 127. Haave a lߋokk att myy website: check here for telegram seo group links

 128. Visіt mmy homeppagе … cjeck here forr telegraam seo gгօup forr lunk building (http://oq-ayiq.net/user/drillsong07)

 129. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to
  see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and
  she has 83 views. I know this is totally off topic
  but I had to share it with someone!

 130. دعا says

  Ιf you are gоing for ƅest contents lіke me, only ggo to
  sеe tuis site everyday ѕince it offers feature c᧐ntents, thanks

  Als᧐ visit mу hⲟmepage دعا

 131. dobry sklep says

  Wow, incredible weblog structure! How long have you ever been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The total look of your site
  is fantastic, let alone the content! You can see similar
  here ecommerce

 132. e-commerce says

  hi!,I really like your writing very much! proportion we keep up a correspondence more approximately your article on AOL?
  I need an expert on this space to resolve my problem.

  Maybe that is you! Looking ahead to see you. I saw similar
  here: Sklep online

 133. sklep says

  Everyone loves what you guys tend to be up
  too. This type of clever work and exposure! Keep up the great works
  guys I’ve you guys to my own blogroll. I saw similar
  here: E-commerce

 134. Interesting Perspective says

  What’s uⲣ, аll is going perfecrly һere and ofcourse every ᧐ne is sharing data, that’s ɑctually excellent, keeρ upp writing.

  Μʏ web pɑge; Interesting Perspective

 135. Robertpen says

  Best cucmber ever cucumber

 136. sklep online says

  Awesome! Its genuinely awesome piece of writing, I have got much clear idea regarding from this piece
  of writing. I saw similar here: Sklep internetowy

 137. e-commerce says

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my blog to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good results. If you know of any please share.
  Thanks! You can read similar blog here: Najlepszy sklep

 138. e-commerce says

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good results. If you know of any please share.
  Kudos! You can read similar article here:
  Najlepszy sklep

 139. Analytics & social research says

  It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

 140. Research Agency says

  It’s very interesting! If you need help, look here: ARA Agency

 141. e-commerce says

  Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for
  some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it! You can read
  similar article here: Sklep internetowy

 142. sklep internetowy says

  Good day! Do you know if they make any plugins to assist
  with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.

  If you know of any please share. Kudos! You can read
  similar blog here: Sklep internetowy

 143. dobry sklep says

  Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good gains. If you know of any please share.
  Thank you! You can read similar article here: Dobry sklep

 144. stone island hat with badge says

  Hi there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and tell you I truly enjoy reading
  through your blog posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the
  same topics? Appreciate it!

 145. GSA List says

  Hello! Do you know if they make any plugins to help with Search
  Engine Optimization? I’m trying to get my site to rank for some targeted
  keywords but I’m not seeing very good success.

  If you know of any please share. Thanks! You can read similar art here: Backlink Portfolio

 146. Backlink Portfolio says

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good success. If you know of any please
  share. Thanks! I saw similar text here: GSA List

 147. Scrapebox AA List says

  Good day! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my site to rank for some
  targeted keywords but I’m not seeing very good
  results. If you know of any please share. Kudos! I saw similar blog here: Backlink Portfolio

 148. This is my first time pay a visit at here and i am really happy to read everthing at alone place.

 149. vortexara.top says

  Wow, awesome weblog structure! How lengthy
  have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy.
  The whole look of your web site is excellent,
  as neatly as the content! You can see similar here sklep online

 150. Leaha says

  It’s amazing to visit this web page and reading the
  views of all mates about this paragraph, while I am also eager of getting know-how.

 151. Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your post
  is simply spectacular and i could assume you’re an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming
  post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 152. Asa says

  It is in point of fact a great and helpful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this useful info with us.

  Please keep us informed like this. Thank you for
  sharing.

 153. iptv says

  Good day! Do you know if they make any plugins to help
  with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good gains. If you know of any please share. Thank you!

 154. Randell says

  I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this
  kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Reading this info So i’m happy to show that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I most no doubt will make certain to don?t forget this
  web site and give it a glance regularly.

 155. Roslyn says

  Useful information. Fortunate me I found your web site by accident, and I am stunned
  why this twist of fate did not came about in advance! I bookmarked it.

 156. lindberg sunglasses 2022 says

  Thanks for a marvelous posting! I quite enjoyed reading it,
  you will be a great author.I will remember to bookmark your blog
  and may come back later on. I want to encourage you to continue your great job, have a
  nice morning!

 157. diood.ir says

  Yes! Finally someone writes about بازی انفجار: راهی برای سودآوری سریع.

 158. Kandice says

  Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice methods and we are looking to exchange
  methods with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 159. newrepair.ir says

  Thanks for every other magnificent article. The place else
  may just anybody get that type of info in such a perfect approach of writing?

  I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for
  such information.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.