Swali Kuhusu Uchaguzi

152

Swali:

ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Kwa kupitia utafiti juu ya uharamu wa muislamu kushiriki katika mifumo ya utawala iliyopo hivi sasa ambayo haihukumu kwa Uislamu, amesema mtu mmoja kwamba yeye kamsikia mmoja wa masheikh akiruhusu kushiriki kwa kutumia dalili kwamba,

– Nabii Yusuf (a.s) alihukumu kwa sheria ya mfalme wa misri na kwamba pia mfalme Najashiy alikaa miaka mingi akihukumu kwa sheria za kikafiri pamoja kwamba alikuwa ni muislamu na Mtume (saw) alimswalia swalaatul ghaib pale alipokufa.

– Kisha kwa hoja ya kuangalia maslahi, kwa sababu muislamu akiwa ni mtawala atachunga maslahi ya waislamu kuliko mtawala kafiri?

Swali ni kwamba je kuna usahihi wowote wa dalili hizi?Je ni kweli kuna masheikh wanaosema maneno haya? Naomba kujibiwa, wa jazaakumu-ll-aahu khayra.

Jibu:

Ndio kuna baadhi ya masheikh wa kisultani wanaosema maneno haya, nayo ni maneno yasiokuwa na hoja, kwa sababu kutawala kwa yale alioyateremsha Allah na dalili zake ziko wazi, zimethibiti moja kwa moja na ushahidi wake ni wa moja kwa moja (qat’iyatu thubuti waddalalah) na wala hakuna tofauti baina ya maimamu kuwa hukumu ya yale alioteremsha Allah ni faradhi.

Anasema Allah:

(فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ)

‘basi wahukumu baina yao kwa yale alioteremsha Mwenyezi Mungu, wala usifuate matamanio yao kwa kuacha haki iliokufikia’ TMQ:5:48’

Na anasema Allah:

(وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)

(Na wahukumu baina yao kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu,wala usifuate matamanio yao.nawe jihadhari nao wasijekukugeuza na baadhi ya yale aliokuteremshia Mwenyezi Mungu) TMQ 5:49

Dalili kuhusu maana ya aya hizo zipo nyingi mno:

Ama kutokuhukumu kwa sheria za Allah na kuelekea kuhukumiana kwa sheria za kutungwa na wanaadamu hakika hilo ni ukafiri pindi atakapoamini hivyo mtawala, na ni dhulma au ufasiki kama hakuamini hivyo mtawala,na haya yamepokelewa katika kauli ya allah :-

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)

(Na wasiohukumu kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio Makafiri)

TMQ: 5:44

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)

(Na wasiohukumu kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio Madhalimu)

TMQ: 5:45

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)

(Na wasiohukumu kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio Mafasiki)

TMQ: 5:47

Na ama yale waliotolea dalili masheikh wa masultani, kama tulivyosema hayana hoja, nayo ni kwa sababu zifautazo:

1-Hakika kutoka kwa kazi za Nabii Yusuf kwa wale wanaosema kwamba alikuwa anahukumu baadhi ya mambo kwa sheria za mfalme wa misri, yaani si kwa yale alioyateremsha Allah, dalili hii hapa si mahala pake, kwa sababu sisi tumeamrishwa kuufuata Uislam ambao kaja nao Nabii Muhammad (s.a.w) ambao kapewa Wahyi na Allah na wala hatukuamrishwa kufuata sheria aliokuja nayo Nabii Yusuf au nabii mwingine katika manabii wa Allah, nayo ni kwa sababu kwamba sheria ya waliokuwa kabla yetu sio sheria yetu, nayo imefutwa na Uislam.

(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)

(Na tumekuteremshia Kitabu kwa(ajili ya kubainisha) haki kinachosailisha vitabu vilivyokuwa kabla yake, na kuvihukumia (kama haya ndio yalioharibiwa au ndio yaliosalimika) basi wahukumu baina yao kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu wala usifuate matamanio yao kwa kuacha haki iliokufikia na kila ummah katika nyinyi (Binaadamu) tumeujaalia sheria yake na njia yake)

TMQ 5:48

Maana ya ‘muhaiminan- KUVIHUKUMIA’ yaani kinafuta, Uislam unafuta sheria za vitabu vilivyopita, kwa sababu hiyo ni kwamba sheria ya waliokuwa kabla yetu sio sheria yetu, nayo imefutwa na Uislam.

Pamoja na kwamba kuna baadhi ya wanazuoni wa Usuli wameichukuwa kanuni hii kwa namna nyingine pale waliposema ‘sheria ya waliokuwa kabla yetu ni sheria yetu muda wa kuwa haikufutwa.’ kanuni hii inaweka mpaka wa kuwa kutumia ushahidi wa sheria ya waliokuwa kabla yetu  kutakubalika pale tu katika zile hukumu ambazo hazijafutwa na sheria yetu, ama zile hukumu za  sheria  ambazo  zimekuja na sheria yetu na kufuta zile zilizopita haifai kuzichukuwa ,bali sisi tunatakiwa kutekeleza yale yaliokuja na sheria yetu.

Na kuhukumu kwa yale alioteremsha Allah jambo hili liko wazi katika Uislam na linafuta sheria zote zilizotangulia zilizokuwa kinyume nalo, na kwa mujibu wa haya ni kwamba hakika Maulamaa wa Usuli wenye kutegemewa, sawa wale wanaosema kanuni ya mwanzo ‘sheria ya kabla yetu sio  sheria yetu’ au wale wanasema kanuni ya pili ‘kwamba sheria ya waliokuwa kabla yetu ni sheria yetu’ wote wanawajibisha kuhukumu kwa yale alioyateremsha Allah, kwa sababu yana dalili za wazi katika Uislam kwa uwazi wa kidalili na kuthibiti moja kwa moja na kunafuta sheria zilizotangulia zinakhalifu hili.

Na hata kama tutajaalia kuwa Yusuf (a.s) alihukumu katika baadhi ya mambo kwa sheria za Mfalme wa Misri, pamoja kwamba Usahihi ni kuwa Yusuf ni Nabii naye ni Ma’asumu (Kahifadhiwa na kufanya Makosa) basi hatahukumu isipokuwa kwa yale alioteremshiwa na Mwenyezi Mungu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika surati Yusuf akijadiliana na Wenzie wawili Jela kwamba Hukmu ni ya Mwenyezi Mungu tu.

 (يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ)،

(Enyi wafungwa wenzangu wawili! Je waungu wengi wanaofarikiana ndio bora (kuabudiwa) au Mwenyezi Mungu mmoja mwenye Nguvu (Juu ya kila kitu)? Hamuabudu badala yake (Mwenyezi Mungu) Isipokuwa Majina (Matupu) mlioyapanga nyinyi wenyewe na Baba Zenu (Mkayaita hayo Masanamu).Mwenyezi Mungu hakuteremsha dalili kwa hayo, Haikuwa Hukmu ila ni ya Mwenyezi Mungu tu; ameamrisha Msimuabudu yoyote isipokuwa yeye tu, hiyo ndio dini ilionyooka lakini watu wengi hawajui)  TMQ 12: 39-40

Yusuf (a.s) anasema ‘Haikuwa Hukmu ila ni ya Mwenyezi Mungu tu’Utawala ni wa Mola wa walimwengu wote ambaye Muislam anamuabudu na anachukuwa Sheria zake toka kwake peke yake na wala hamfanyi Mola asiokuwa yeye Mwenyezi Mungu.

Nabii Yusuf haikuwa vitendo vyake vikitofautiana na maneno yake, unamuona analingania kuwa utawala  ni wa Allah peke yake na hapo hapo ahukumu kwa Ukafiri!Hakika kauli hii ni kusema hivyo ni kumtusi na kumtukana Nabii Yusuf  wakati kahifadhiwa na kufanya Makosa (Ma’asumu) na ni kumzushia Nabii wa Allah,na hili ni Jambo kubwa sana.

Kwa hiyo, kwa hakika Nabii Yusuf Hakuwa akihukumu kwa Ukafiri, Isipokuwa alikuwa anahukumu kwa Yale alioteremsha Mwenyezi Mungu, kwa Ukweli na Ikhlasi kwa ajili ya Allah.

Na kama tulivyosema hata kwa kujaalia kwamba Mwenyezi Mungu alimruhusu Nabii Yusuf katika Sheria zake ahukumu katika baadhi ya Mambo kwa kanuni za Mfalme wa Misri, kwa hakika Uislam Umefuta Sheria zote zilizotangulia, na umekuwa wajibu wetu baada ya kufikiwa na Ujumbe wa Mtume Muhammad (s.a.w) Ni kuhukumu kwa Uislam na wala si Vinginevyo.

2-Ama kutoa dalili kwa Tukio la mfalme Najashi hili pia si mahala pake, kwa sababu atakaeangalia kwa kina masuala haya atakuta kuwa Najash alikuwa ni MFALME Kabla ya kusilimu kwake, na alisilimu kwa siri na alikufa muda mchache baada ya kusilimu kwake, na wala hakuweza kuutekeleza UISLAM kivitendo na wala hakuwa na ujasiri kwa kutangaza kusilimu kwake, watu wake walikuwa ni MAKAFIRI… na hali hii haihusiani kwa yule ambaye ni muislam na anajulikana kuwa ni Muislam kwa watu, na tunaongezea jambo hili kwa uwazi, basi tunasema:

A-Hakika neno Najashi sio jina la Mtawala wa Habasha, isipokuwa ni lakabu ya kila Mtawala wa Habasha akiitwa “Najashi”kama vile akiitwa Mtawala wa Fursi “Kisra” na wa Rumi wakiitwa “Kaisar”….., na Najashi aliesilimu na Mtume (s.a.w) akamsawalia haikupita muda wake miaka miwili kama ilivyo katika swali lako, isipokuwa ni kitambo kidogo kisichozidi mwezi mmoja au miwili…sio Najash ambaye walihamia Waislam kwake wakitokea Makkah.Na wala sio Najash ambaye Mtume (s.a.w) alimtuma Omar bin Umayyah Dharmiy baada ya Sulhu ya Hudaibiyah wakati Mtume (s.a.w) alipotuma Barua kwa Wafalme na watawala, bali ni najashi Mwingine aliyetawala baada ya yule Najashi ambaye alitumiwa Barua na Mtume (s.a.w) pamoja na watawala wengine, na riwaya na mapokezi ya maudhui hii yako katika Bukhari na Muslim, na kwa hakika amekosea anaedhani kuwa Najashi huyo ndio Najashi ambaye walihamia kwake waislam toka Makkah au ni najashi ambaye alitumwa Omar bin Umayyah na  barua ya Mtume (s.a.w) baada ya Hudaibiyyah na Mapokezo hayo yanapingana na yale yaliopo katika Bukhari na Muslim, kwa hiyo zinarudishwa.

Ama dalili ya hayo tulioyataja hapo nyuma, tunataja baadhi yake :

أخرج مسلم عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: («أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ، وَإِلَى النَّجَاشِيِّ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى»، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم .) انتهى

Toka kwa Muslim toka kwa Qatada,toka kwa Anas :”Hakika Nabii wa Allah kaandika Barua kwa Kisra,na kwa Kaisar na kwa Najashi na kwa Kila Mtawala(Jabbar)aliwalingania kwa Allah(wawe Waislam)” na sio Najash ambaye alimswalia Mtume (s.a.w) baada ya kufa kwake

وأخرج الترمذي عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: («أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ قَبْلَ مَوْتِهِ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ» وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”) انتهى.

Na ametoa Tirmidh toka kwa Qatada, toka kwa Anas:

:”Hakika Nabii wa Allah kaandika Barua kabla ya kufa kwake kwa Kisra,na kwa Kaisar na kwa Najashi na kwa Kila Mtawala(Jabbar)aliwalingania kwa Allah(wawe Waislam)” na sio Najash ambaye alimswalia Mtume (s.a.w) baada ya kufa kwake)hii hadithi hasan sahihi.

Jambo liko wazi katika hadithi ya Muslim na Tirmidhi kwamba Najashi ambaye amesilimu na akaswaliwa na Mtume (s.a.w) sio yule Najashi aliyetumiwa Barua pamoja na watawala wengine.

B-Mtume (s.a.w)alituma Barua kwa watawala baada ya kurudi kwake toka Hudaibiyyah, yaani baada ya mwezi wa Mfumo pili (Dhulqaadah) mwaka wa sita Hijri,na kwamba huyu Najashi ambaye amesilimu sio yule aliyetumiwa barua pamoja na watawala wengine, bali ni Najashi wa Baada yake, itakuwa ametawala kiasi cha Mwaka wa Saba Hijri.

C- Na kwamba Abu Hurairah alikuwa pamoja na Mtume (s.a.w) wakati akimswalia Najash ambaye alisilimu kama ilivyo katika Hadithi za Kumswalia Najashi, na inajulikana kuwa Abu Hurairah alifika Madina pamoja na Ujumbe wa Dausi kiasi cha watu kati ya Sabini na Thamanini na akiwemo Abu Hurairah na Mtume (s.a.w) alikuwepo Khaibar nao wakamfuata huko na wakakutana naye huko na Mtume (s.a.w) aliwagawia ngawira za Khaybar.

Na vita vya Khaybar vilikuwa Mwaka wa Saba Hijri, na hii ina maana kuwa Najashi aliyesilimu alishika utawala wa Habasha mwaka wa saba na alikufa mwaka huo huo wa saba,na hakuishi isipokuwa siku chache au miezi michache tu…….

D-Wakati huo Wahabeshi walikuwa ni Makafiri wakifuata Dini ya Kinasara, na Mtawala wao Najash kasilimu pasi na wao Kujua, na pasi na Mtu yeyote kujua Mpaka Mtume (s.a.w) kama inavyofahamika katika Hadithi za Kumswalia Najash, Kajua Kifo cha Najashi kwa Njia ya Wahyi, na Mafhumu ya Hadithi yanaonyesha hivyo:-

– أخرج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا». وفي رواية أخرى «نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الحَبَشَةِ، يَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ»، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ».

– Ametoa Bukhari toka kwa Abu Hurairah”Hakika Mtume wa Allah (s.a.w) alitangaza Msiba wa Najashi siku hiyo hiyo aliofariki, akatoka kwenda katika Muswala akawapanga safu na akaswali kwa Takbira Nne” na katika Riwaya nyingine “Alitutangazia Mtume (s.a.w) kifo cha Najashi wa Habasha siku alipokufa” akasema “Mtakieni Msamaha Ndugu yenu “

 وأخرج البخاري عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ تُوُفِّيَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ»، قَالَ: فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ «كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي»، وفي رواية أخرى عن جابر قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ: «مَاتَ اليَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ».

-Ametoa Bukhari toka kwa Jabir akisema: kasema Mtume (s.a.w)”Hakika amekufa leo Mtu Mwema wa Habasha, Njooni tumswalie” akasema: Tukapanga safu, Mtume (s.a.w) akamswalia na sisi tuko pamoja naye tukiwa kwenye safu, amesema Abu Zubaer toka kwa Jabir “Nilikuwa katika safu ya pili”na katika mapokezi mengine toka kwa Jabiri, amesema Mtume (s.a.w) pale alipokufa Najashi “amekufa leo Mtu mwema, simameni Mumswalie Ndugu yenu ” ASH’HAMAH”

Mafhumu ya maneno yaliopokelewa katika Hadithi:

(“Hakika Mtume wa Allah (s.a.w) alitangaza Msiba wa Najashi siku hiyo hiyo aliofariki”) (“Alitutangazia Mtume (s.a.w) kifo cha Najashi wa Habasha siku alipokufa” akasema “Mtakieni Msamaha Ndugu yenu” )”Hakika amekufa leo Mtu Mwema …..”)

ina maana kawa hawaku juwa kifo chake…

E-Na juu ya yote hayo kwa hakika hali ya Najashi hailingani hapa, alisilimu kwa siri na watu wake ni Makafiri, na alikufa baada ya muda mfupi wa kusilimu kwake, na hakuna aliyefahamu kusilimu kwake isipokuwa Mtume (s.a.w) kwa njia ya Wahyi. Hailingani hali hii juu ya kushiriki Muislam unajulikana Uislam wake katika Utawala unaohukumu kwa yale asioyateremsha Allah, na wanadai kufaa hilo hawana Dalili wala Shubha ya Dalili.

3- Ama dalili ya kuangalia Masilahi, kwa hakika ni dalili lakini pia ipo mahala sio pake, na tunaielezea kwa mfano ufuatao:

Wapo baina ya wanazuoni waliosema Kuangalia Masilahi kama Dalili, lakini wameweka sharti kuwa pasiwe pamepokelewa katika sharia amri au katazo ya jambo hilo, na ikiwa kuna amri au katazo ya jambo hilo basi haitafanya kazi “kuangalia maslahi”isipokuwa kitachukuliwa kile kilichokuja kwenye sharia, na wala hajapata kusema yeyote katika wanazuoni wa Usuli wenye kutegemewa kuwa Dalili za Kisheria zilikuja kwa wahyi zipuuzwe kwa hoja ya kuangalia Maslahi.

Riba ni Haramu imeharamishwa na Sheria kwa dalili zilizokuja kwa wahyi, Pindi Ikiwa Maslahi yanahitaji riba itumike, kwa hakika sharia inaipinga na inaiharamisha, pindi wakitoa Fat’wah baadhi ya wale wanaoitwa Wanazuoni kwa hakika Fat’wah zao zinarejeshwa kwao, na hizo zinapingana na sharia ambayo imekuja nayo wahyi.

Na suala la kuhukumu kwa yale asioyateremsha Mwenyezi Mungu ni haramu kwa namna ya moja kwa moja mfano uharamu wa Riba, kwa sababu dalili za wahyi zimekuja nazo, hakuna nafasi yoyote ya kuangalia Maslahi.Pale ambapo hakuna dalili ya kisheria ndipo inatumika dalili ya Maslahi na wala si kinyume chake.

Na sisi katika jambo hili tunawapitia wale wanazuoni wa Usuli ambao wamefanya wepesi na wakasema Kuna dalili ya Maslahi, na hata kwa msimamo wa hawa bado hakuna nafasi ya kuangalia Maslahi .na kwa hakika jambo la kuangalia Maslahi halipo, bali lipo kwa mtazamo wa wale ambao wanasema kuwa sharia imeacha baadhi ya Mambo pasi na kuyabainisha hukumu yake, wakati ukweli ni kwamba Sheria imebainisha hukumu ya kila kitu,

(…Ubainifu kwa kila kitu”TMQ 16:89), (Hatukuacha (Kuelezea) katika kitabu hiki kitu chochote,TMQ 6:38), (Leo nimeikamilisha kwenu nyinyi Dini yenu na Nimeitimiza Neema yangu kwenu nyinyi na nimeridhia Uislam uwe ndio Dini yenu.TMQ 5:3)

(تبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ). (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).

4-Mwisho kwa ufupi ni kwamba: Kushiriki katika Tawala za kikafiri na kuhukumu kinyume nay ale alioyateremsha Mwenyezi Mungu huo ni Ukafiri, pindi atakapokuwa Mtawala ambaye anahukumu kinyume na alioyateremsha Mwenyezi Mungu anaamini hivyo, na ni dhulma na ufasiki pindi akiwa mtawala anaetawala kinyume na yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu haamini hukumu hii, kama ilivyo katika aya tukufu:

(Na wasiohukumu kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio Makafiri…… Na wasiohukumu kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio Madhalimu…….. Na wasiohukumu kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu basi hao ndio Mafasiki) TMQ: 5:44, 45, 47

(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)، (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)،

Na wale wanaosema kuwa inafaa kwa Muislam kushiriki katika kuhukumu si kwa yale alioyateremsha Mwenyezi Mungu, hao hawana dalili, wala shubha dalili, kwa sababu Dalili za kuzuia hili zimethibiti kwa njia ya kukatikiwa na kuthibiti.

Natumai jibu liko wazi na ni lenye kutosheleza kwa Idhini ya Allah.

4 Rajabu 1436H sawa na 3/5/2014

152 Comments
 1. incutle says

  He was a man with a voice let us say ordinary, uncultured – perhaps he was accustomed to drinking, I do not know – with a gruff voice cheap generic cialis

 2. Bluerce says

  Offriamo pastiglie legali Viagra su internet, in modo da non dover visitare un medico in ospedale can i buy priligy over the counter

 3. Pneuchcek says

  The cialis 20mg pill next moment, Gu Min s sword natural penis enlargement home remedy was about to come to Jiao Changkong s heart, and the sword energy even blew the opponent s clothes, but Jiao Changkong still didn t move buying cialis online forum He was frugal with words

 4. Arrodyvot says

  buying cialis generic Manhassett Accessory Shelf This extraordinarily handy piece of plastic adds a shelf to any music stand, transforming a regular stand into a top of the line double-lip orchestra stand

 5. Ideomewem says

  Took clomid on CD 3-7. clomid mechanism of action

 6. Haitype says

  Freezing Embryos May Lower Birth Defect Risk. clomid vs nolvadex pct Beginner Brother Join Date Jan 2019 Posts 46 Supplement Reviews Read All Reviews Source Reviews Read All Reviews.

 7. emomarm says
 8. bymncindy says

  Indometacin is a weak organic acid that is 90 99 bound to protein in plasma over the expected range of therapeutic plasma concentrations 6, 13 what does lasix do to the body When you buy anabolic steroids from our online store, you will recieve

 9. slorway says

  The former is used for spectral deconvolution, and p K a estimation for both acids ivermectin for dogs dosage High frequencies of labeled cells were identified on day 30 post infection, following tamoxifen administration on day 10 post infection, although IgM memory cells were marked when tamoxifen was administered as early as day 4 post infection

 10. Oresody says

  take care and thinking of you can priligy cure pe Prospective study of serum retinol, beta carotene, beta cryptoxanthin, and lutein zeaxanthin and esophageal and gastric cancers in China

 11. Grierfuse says

  And the common does ketosis increase testosterone people are always ignorant and blindly obedient tamoxifen and depression The cumulative incidence curves diverged 3 months after treatment initiation Figure 2

 12. Embetle says

  So I am starting to have second thoughts stromectol pharmacy The incidence of deep venous thrombosis was 6

 13. Dooccusty says

  To avoid atrazine, filter your water, and choose organic foods clomid 100 mg Chan JA, Meyerhardt JA, Chan AT, Giovannucci EL, Colditz GA, Fuchs CS 2006 Hormone replacement therapy and survival after colorectal cancer diagnosis

 14. inconeync says

  doxycycline hyclate std Fewer amounts were detected in the macrophages from the olive oil and corn oil group, whereas the macrophages of the mineral oil group contained almost no detectable lipid droplets Figure 5A

 15. Skesque says

  1 A1 B2, available at www lasix uses

 16. netusenna says

  J Clin Pharmacol 2001; 41 600 11 zithromax 250 price SREBP ablation caused major changes in lipid composition characterized by a loss of mono and poly unsaturated lipids and induced accumulation of reactive oxygen species ROS and apoptosis

 17. smikada says

  Our results directly show that treatment with ATO and with the combination of metformin and tamoxifen overcomes fibroblast induced tamoxifen resistance tamoxifen pregnant mice One example of such a ligand is the androgen metabolite 5О± androstane 3ОІ, 17ОІ diol 3ОІAdiol

 18. pridlibly says

  MTT assay was performed at 5 replicates propecia finasteride Nolavadex makes potentiates makes the progesterone receptors sensitive

 19. Useriekip says

  Most were white, were older than 25 years, were employed with above average income, and had received a formal education beyond high school prix du levitra au maroc

 20. elewina says

  propecia hair growth Bruiser is 14 years young and in stage C

 21. Davidseade says

  https://drugsoverthecounter.com/# strongest over the counter painkiller

 22. Indipse says

  The 300 mg 4 mL dose of BETHKIS is the same for patients regardless of age or weight cialis with dapoxetine

 23. Larrygof says

  over the counter weight loss pills over the counter medicine

 24. RichardRiT says

  chlorhexidine mouthwash over the counter is plan b over the counter

 25. Larrygof says

  over the counter sinus medicine strongest over the counter painkiller

 26. Larrygof says

  diuretics over the counter best over the counter ed pills that work fast

 27. ThomasAneld says

  https://amoxil.science/# where can i buy amoxocillin

 28. edgemepsy says

  Niewiarowski, S dose of clomid

 29. UgoTep says
 30. ThomasAneld says
 31. AshTep says
 32. AshTep says
 33. Kevincam says

  drug information and news for professionals and consumers. Everything what you want to know about pills.
  stromectol how much it cost
  Drug information. Some trends of drugs.

 34. Ronaldrhish says

  Everything what you want to know about pills. Commonly Used Drugs Charts.
  purchase ivermectin
  Read here. Get information now.

 35. JamesCloum says

  Everything information about medication. Best and news about drug.
  buy ivermectin
  Drug information. Read information now.

 36. Kevincam says

  Get warning information here. Get warning information here.
  ivermectin canada
  Read information now. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 37. Ronaldrhish says

  What side effects can this medication cause? All trends of medicament.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 6
  Read information now. Everything about medicine.

 38. renUncera says

  30s it results in this transient, somewhat uncomfortable sensation which may last up to 30 min claravis

 39. RodneyCag says
 40. Ronaldrhish says

  Commonly Used Drugs Charts. Everything what you want to know about pills.
  https://stromectolst.com/# oral ivermectin cost
  Drug information. Some trends of drugs.

 41. Arrerpaph says

  See my chart below and let me know what you think please where to buy clomid in uk Three hundred and twenty one postmenopausal patients with hormone receptor positive or unknown metastatic breast cancer were randomized to receive either tamoxifen or idoxifene as initial endocrine therapy for advanced disease

 42. WimTep says
 43. WimTep says
 44. Jessesoica says

  What side effects can this medication cause? Some trends of drugs.
  stromectol tablets for humans
  Everything about medicine. Get here.

 45. Zacharyemids says

  Everything information about medication. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://stromectolst.com/# stromectol pill
  Actual trends of drug. All trends of medicament.

 46. Ronaldrhish says

  Read here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  stromectol 6 mg dosage
  Get here. Some trends of drugs.

 47. RodneyCag says
 48. Kevincam says

  Some trends of drugs. Actual trends of drug.
  buy stromectol pills
  Everything what you want to know about pills. Medscape Drugs & Diseases.

 49. Arrerpaph says

  All of these events were Grade 2 in severity, and no cases led to discontinuation due to injection site reactions buy cialis online united states

 50. Kevincam says

  Drugs information sheet. Everything about medicine.
  stromectol 3 mg tablet
  Get warning information here. Get warning information here.

 51. Ronaldrhish says

  Get here. Long-Term Effects.
  https://stromectolst.com/# stromectol ivermectin tablets
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. All trends of medicament.

 52. BooTep says
 53. AshTep says
 54. Donaldser says

  Long-Term Effects. Commonly Used Drugs Charts.
  where to get generic mobic without a prescription
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 55. DavidCor says

  Medscape Drugs & Diseases. All trends of medicament.
  cost generic levaquin without a prescription
  Everything what you want to know about pills. п»їMedicament prescribing information.

 56. Williebow says

  Medscape Drugs & Diseases. Cautions.
  https://mobic.store/# cost of cheap mobic no prescription
  Get here. Medscape Drugs & Diseases.

 57. Jamesgef says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  where to buy nexium without prescription
  Everything about medicine. Top 100 Searched Drugs.

 58. Donaldser says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Learn about the side effects, dosages, and interactions. where can i get generic avodart without rx
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Get here.

 59. Williebow says

  Get here. Long-Term Effects.
  https://levaquin.science/# where buy levaquin without a prescription
  All trends of medicament. Everything about medicine.

 60. Nitotrild says

  However, complete drainage is usually avoided to due to fear of re expansion pulmonary edema cialis dosage Double immunolabeling of H ATPase and pendrin was represented in Fig

 61. Donaldser says

  Generic Name. What side effects can this medication cause?
  lipinpril
  Get information now. Best and news about drug.

 62. JamesCloub says

  Long-Term Effects. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://nexium.top/# buying generic nexium for sale
  Actual trends of drug. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 63. Williebow says

  Drugs information sheet. Get here.
  https://lisinopril.science/# where can i buy zestril
  Drugs information sheet. Everything what you want to know about pills.

 64. Jamesgef says

  Generic Name. Commonly Used Drugs Charts.
  can i purchase cheap nexium tablets
  Top 100 Searched Drugs. Everything what you want to know about pills.

 65. DavidCor says

  Best and news about drug. Get warning information here.
  https://nexium.top/# cost nexium without a prescription
  Cautions. Top 100 Searched Drugs.

 66. NickTep says
 67. Donaldser says

  Medicament prescribing information. Cautions. can i buy generic avodart without insurance
  Read here. safe and effective drugs are available.

 68. Prizecili says

  Light weight or ultra lightweight as they are sometimes called down jackets with minimum fill can compress down to the size of a large orange and are great to have on hand Uniqlo for cheap versions buy cialis pro

 69. Davidnon says

  What side effects can this medication cause? Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  where can i get generic clomid now
  Read here. Best and news about drug.

 70. BooTep says
 71. Dennissic says

  What side effects can this medication cause? Medscape Drugs & Diseases.
  zithromax for sale us
  Read information now. Medscape Drugs & Diseases.

 72. AaronBiabe says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. What side effects can this medication cause?
  how to buy generic propecia prices
  drug information and news for professionals and consumers. Best and news about drug.

 73. Donaldfoext says

  Read now. Generic Name.
  https://clomiphenes.com can i get generic clomid without rx
  Long-Term Effects. Everything information about medication.

 74. JamesVonee says

  Get information now. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  purchase zithromax online
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Cautions.

 75. Davidnon says

  drug information and news for professionals and consumers. What side effects can this medication cause?
  buy zithromax without presc
  What side effects can this medication cause? Read information now.

 76. musiaVame says

  ApoE, apolipoprotein E; eNOS, endothelial nitric oxide synthase; HPV, hypoxic pulmonary vasoconstriction; n a, no studies available; SERT, serotonin transporter overexpression; S100A4 Mts1, S100A4 Mts1 overexpression; VIP, vasoactive intestinal peptide cialis buy online 5 Prg4 GFPCreERt2 expressing cells colored blue are present in all articular cartilage layers, and can in some cases extend as columnar clones from the superficial zone to the calcified cartilage beneath the tidemark TM in adult mice

 77. Dennissic says

  Drugs information sheet. All trends of medicament.
  https://azithromycins.com/ where can i buy zithromax capsules
  Actual trends of drug. Medscape Drugs & Diseases.

 78. AaronBiabe says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  https://clomiphenes.com how can i get generic clomid price
  Commonly Used Drugs Charts. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 79. Dennissic says

  Some trends of drugs. Medscape Drugs & Diseases.
  where can i buy propecia without prescription
  Read here. earch our drug database.

 80. Donaldfoext says

  Medscape Drugs & Diseases. What side effects can this medication cause?
  where can i get generic propecia price
  Everything about medicine. Everything what you want to know about pills.

 81. JamesVonee says

  All trends of medicament. Everything information about medication.
  where can i get zithromax over the counter
  Get information now. Everything information about medication.

 82. Lak says

  WhatsApp only +447497910615 You’ll be able to save your favorite products and looks, write reviews, and be the first to know about special offers and events at Maybelline New York 15% off* on first order in app Use Code: APP15 I thought this product was a holy grail one. Not for me. It s okay, but nothing special. I got combination skin and this oxidized and made me oily, which other foundations don’t. Expected better… Maybelline Fit Me Foundation 128 Warm Nude Swatch: This is a warm beige shade which will suit fair skintone quite well. I’m probably the closest match to this shade and will be picking it up soon. Fit Me Matte + Poreless from Maybelline New York goes beyond skin tone matching to fit the unique texture issues of normal to oily skin for the ultimate natural skin fit. While some foundations can exaggerate pores and oily skin, only the FitMe Matte+ pore-minimizing foundation contains genius blurring micro-powders that erase pores and absorb oil for a naturally matte and poreless-looking finish.
  https://educationspaceconsultancy.com/forums/users/emorymelocco305/
  “My favorite part about this eyeliner is that it is made to last all day on your waterline,” the makeup expert told us. “Unlike other eyeliners, this formula was created specifically to be smudge-proof, meaning it won’t run on your under eyes and it maintains its pigmented intensity all day long.” SUBTOTAL Join to get exclusive offers & discounts If liquid liners leave you blotchy and pencil liners make your delicate eyelids shudder, this gel liner in a pot will be your saving grace. Use a brush to glide the creamy formula over your lids. It’s easy to guide it into hard-to-reach places or paint on cat-eye wings without skips. Once it sets, it stays put with a long-lasting matte finish that has a unique sheen you can’t get from a liquid or pencil liner.

 83. AaronBiabe says

  Generic Name. Long-Term Effects.
  how can i get generic propecia prices
  Some trends of drugs. drug information and news for professionals and consumers.

 84. Dennissic says

  What side effects can this medication cause? Some trends of drugs.
  where to buy generic propecia online
  Get information now. Everything about medicine.

 85. JamesVonee says

  drug information and news for professionals and consumers. Everything about medicine.
  https://azithromycins.com/ zithromax prescription online
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Read information now.

 86. Davidnon says

  earch our drug database. Actual trends of drug.
  where can i buy zithromax in canada
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Drug information.

 87. Philipzoose says

  Read now. Best and news about drug.
  https://edonlinefast.com compare ed drugs
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. What side effects can this medication cause?

 88. Timothynow says
 89. Donaldfoext says

  п»їMedicament prescribing information. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://finasteridest.com/ where buy generic propecia online
  Everything information about medication. Some trends of drugs.

 90. RobertAsten says

  п»їMedicament prescribing information. earch our drug database.
  cheap ed pills
  Get information now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 91. MortonNic says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Long-Term Effects.
  https://edonlinefast.com best ed drug
  All trends of medicament. Everything what you want to know about pills.

 92. Efrenmof says

  Top 100 Searched Drugs. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  ed medication
  Get here. Read here.

 93. Philipzoose says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Best and news about drug.
  ed medication online
  Get here. Medicament prescribing information.

 94. RobertAsten says

  Get warning information here. What side effects can this medication cause?
  best ed drug
  Commonly Used Drugs Charts. safe and effective drugs are available.

 95. MortonNic says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Drugs information sheet.
  best non prescription ed pills
  All trends of medicament. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 96. MichaelSom says

  safe and effective drugs are available. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  cross border pharmacy canada
  Read here. Read here.

 97. EdgarWeign says

  Get here. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  how to get prescription drugs without doctor
  Get information now. Everything what you want to know about pills.

 98. VictorDek says

  Get here. Get information now.
  77 canadian pharmacy
  п»їMedicament prescribing information. Get warning information here.

 99. JeffreyAnern says

  Medscape Drugs & Diseases. Everything information about medication.
  canadian drugs online
  safe and effective drugs are available. What side effects can this medication cause?

 100. EdgarWeign says

  Long-Term Effects. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  https://canadianfast.com/# non prescription ed drugs
  Best and news about drug. Everything about medicine.

 101. RobertAsten says

  Drugs information sheet. Read now.
  pain meds online without doctor prescription
  п»їMedicament prescribing information. Commonly Used Drugs Charts.

 102. VictorDek says

  Read here. All trends of medicament.
  best canadian pharmacy online
  Everything information about medication. Everything what you want to know about pills.

 103. MichaelSom says

  Cautions. All trends of medicament.
  online pharmacy canada
  Read information now. п»їMedicament prescribing information.

 104. EdgarWeign says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  ed meds online canada
  Drug information. Everything what you want to know about pills.

 105. JeffreyAnern says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Cautions.
  prescription drugs
  Read information now. Get warning information here.

 106. EdgarWeign says

  Get here. Read information now.
  comfortis without vet prescription
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. drug information and news for professionals and consumers.

 107. JeffreyAnern says

  Drugs information sheet. Everything information about medication.
  https://canadianfast.com/# prescription drugs online without doctor
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. drug information and news for professionals and consumers.

 108. VictorDek says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Top 100 Searched Drugs.
  buy prescription drugs from india
  drug information and news for professionals and consumers. drug information and news for professionals and consumers.

 109. affonry says

  We can offer advice and support and guide families through the EHC Plan process that is backed by government legislation in England cialis without prescription

 110. Neermvori says

  Coconut water does not improve markers of hydration during sub maximal exercise and performance in a subsequent time trial compared with water alone real cialis online Modulation of treatment in behavioral scientist albert weissman

 111. break says

  A deposit of €20 or more is all you need to activate an immediate bonus that includes free cash and free spins and works as follows: The third alternative is for sports fans, and those who love sports betting. After you make the initial $20 (or more) deposit, you should bet that sum, in the sportsbook with the total odds being at least 4/5. That will grant you two free bets worth $10 each, and 100 free spins spread throughout the next five days. Always argumentative, John has the distinction of winning a gold medal, at the age of 10, for his debating skills in the Gaelic language. His freelance articles were widely published in Canada, the U.S., Britain and Ireland and lectured on television and other aspects of popular culture. In a profile of John published in Toronto Life magazine in July, 2000, Robert Fulford wrote, \”A critic as intelligent, industrious and ambitious as John Doyle should be cherished.\”
  https://eduardomexp765421.blogerus.com/37303018/betfair-casino-30-free-spins
  As long as you remember these handy tips, you’re going to have a great time playing the roulette wheel. Always play the European wheel when you can, and try and get partage; spice up your bets and if you’ve got the dough, feel free to bet a maximum – but don’t try the top line bet, or assume you’re due a win. The most important thing is to have fun though, and hope luck is on your side! If you love to play and get rewarded, you’ll love the new Grazie Rewards. Earn points on table games, slot play, and what you spend throughout the resort. Best of all, you can get started right now. You shouldn’t be worried about how other gamers act when playing Roulette online. However, this does not imply that you should sit at the first table you come across and allow the roulette wheel to do all the work for you. The free play option is the most fantastic technique to understand how to play and boost your stakes of succeeding at Roulette online. If you are a roulette rookie who needs to practice online, a free play account with a lot of demo money is convenient. Because the bonus is based on your deposits, you may bank your funds and leave them there until the bonus helps you understand how to win more frequently.

 112. Droddenda says

  Additionally, magnesium citrate specifically may help to prevent and alleviate constipation, a common symptom of certain gastrointestinal diseases cialis and viagra sales

 113. BillyShilk says

  Actual trends of drug. Read information now.
  viagra witout prescription
  safe and effective drugs are available. earch our drug database.

 114. CharlesSmipt says

  Cautions. All trends of medicament.
  sildenafil soft tabs 100mg
  Get warning information here. Drug information.

 115. BradleyLab says

  What side effects can this medication cause? Long-Term Effects.
  https://viagrapillsild.online/# sildenafil prices in canada
  Get here. drug information and news for professionals and consumers.

 116. Sammyhek says

  Read information now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://viagrapillsild.com/# viagra
  What side effects can this medication cause? Get information now.

 117. BradleyLab says

  Get information now. earch our drug database.
  https://viagrapillsild.com/# alternatives to viagra
  Cautions. drug information and news for professionals and consumers.

 118. CharlesSmipt says

  Read here. safe and effective drugs are available.
  https://viagrapillsild.com/# sildenafil 100mg discount
  drug information and news for professionals and consumers. Medscape Drugs & Diseases.

 119. MiaTep says
 120. GrEct says

  Р’РђР–РќРћ! Обязательно дать сыворотке впитаться. Наносить тушь для ресниц следует РЅРµ раньше, чем через 20 РјРёРЅСѓС‚ Р’ СЃocтав набора РІС…РѕРґРёС‚: Комплексная сыворотка для ресниц СЃ маслом арганы 5 РІ 1 – Eveline Cosmetics Sos Lash Booster, 10 РјР». Redensyl – современный комплекс для Р±РѕСЂСЊР±С‹ СЃ алопецией (выпадением волос). Защищает луковицы РЅР° клеточном СѓСЂРѕРІРЅРµ. Состоит РёР· запатентованных молекул DHQG, EGCG2, Цинка Zn Рё Глицина. Скорее всего РІ вашем браузере отключён JavaScript. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
  https://trentonlhvh826923.targetblogs.com/20056222/средство-для-стимуляции-роста-ресниц
  Без рецепта Ни одно средство для роста ресниц не поможет, пока ты питаешься неправильно. Нехватка чистой воды, витаминов и минералов негативно скажется на качестве всех волос на теле и может привести к выпадению ресниц. Так что тебе, может быть, и нечего будет укреплять, если будешь есть всякую гадость. 2. Elma. Восстанавливающее средство, изготавливаемое в виде масляной основы, способствует формированию правильному направление роста бровей и ресниц, снижает ломкость, активирует волосяные фолликулы. Для удобного использования производитель оснастил продукт специальной щеточкой, рекомендуемый курс составляет 21-28 дней.

 121. BradleyLab says

  п»їMedicament prescribing information. Drug information.
  sildenafil 100mg generic
  Actual trends of drug. What side effects can this medication cause?

 122. RobertTet says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Best and news about drug.
  https://tadalafil1st.com/# pharmacy online tadalafil
  Read here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 123. WillisNag says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Drug information.
  black cialis
  Cautions. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 124. Alberthix says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. п»їMedicament prescribing information.
  cialis pills canada
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Some trends of drugs.

 125. MichaelDix says
 126. Sammyhek says

  Read here. Everything what you want to know about pills.
  https://tadalafil1st.online/# buy tadalafil uk
  drug information and news for professionals and consumers. drug information and news for professionals and consumers.

 127. MorrisSep says

  Cautions. Get information now.
  generic tadalafil 20mg canada
  Some trends of drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 128. RobertTet says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  tadalafil online paypal
  Generic Name. Cautions.

 129. WillisNag says

  safe and effective drugs are available. Read information now.
  buy generic tadalafil online
  Get here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 130. Alberthix says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get warning information here.
  best pharmacy buy tadalafil
  Read now. Everything what you want to know about pills.

 131. Sammyhek says

  п»їMedicament prescribing information. Read now.
  does cialis really work
  Actual trends of drug. Top 100 Searched Drugs.

 132. RobertTet says

  drug information and news for professionals and consumers. Actual trends of drug.
  tadalafil 5 mg coupon
  Some trends of drugs. Read now.

 133. WillisNag says

  drug information and news for professionals and consumers. Everything about medicine.
  cialis genetic
  Top 100 Searched Drugs. Drug information.

 134. MorrisSep says

  Medscape Drugs & Diseases. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  best prices on cialis online
  safe and effective drugs are available. Read here.

 135. RobertTet says

  Medicament prescribing information. Drugs information sheet.
  tadalafil online prescription
  Drug information. Medicament prescribing information.

 136. Michaelguh says

  Best and news about drug. All trends of medicament.

  average cost of prednisone 20 mg
  earch our drug database. Drug information.

 137. Michaelguh says

  Top 100 Searched Drugs. Read information now.

  prednisone over the counter
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Everything information about medication.

 138. UgoTep says
 139. Michaelguh says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Best and news about drug.
  https://amoxila.store/ amoxicillin 500mg capsules uk
  Everything about medicine. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 140. Timothynow says
 141. Claky says

  401 Main St, Black Hawk, CO 80422, USA “The festival will enable us to showcase the island to hundreds of poker tourists.” Every October, the poker room plays host to the Isle Open, which promises in excess of $1.5 million in guaranteed prize money across more than 15 days of poker action. And that is definitely not all! There are regular $50,000 and $10,000 guaranteed re-entry tournaments throughout the year wherein players have been known to fire off several bullets in search of a big payday. No matter how big your bankroll, Pompano Park has a game for you. So long as you are 18 or older, you are welcome! The Hendon Mob Championship – THMC By contrast, Parx does appear to be considering reopening its poker room, the largest in the state. Parx recently sent out an announcement of plans to reopen the room “before the end of December.” But COVID-19 numbers could deter those plans.
  https://israeluspm285185.digiblogbox.com/42274096/play-poker-win-cash
  Total: $0.00 Position the rail into place on the table. From underneath the table make sure there is an even gap between the table and rail. This gap is needed for the felt and vinyl. Once the rail is positioned correctly, clamp it in place. Lay the table top flat with the bottom face up. Place the legs into their positions. Have the legs tight up against the frame on the ends; leave an equal space between the legs and the side frames. Install the strap hinges and table leg braces. Flip the table over and stand it up with the legs down. Aliaksandr Shylko from Belarus won the 2023 PSPC, scooping a huge career-best prize of $3,021,838 after a three-way deal was struck. Replacement decisions are the sole discretion of BBO Poker Tables, it is our promise to provide you with a quality, long lasting poker and game table.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.