Kufuatia Hatua Ya Tangazo La Isis Kutangaza Dola Ya Khilafah

216

ﺑﺴﻢ ﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

Kwa akina kaka na akina dada zetu waliotuma masuala kuhusu hatua ya taasisi ya ISIS kutangaza  kuasisiwa kwa dola ya Khilafah. Mtaniwia radhi sana kwa kutotaja majina yenu, kwa kuwa orodha  ya majina yenu ni ndefu. …

Assalamu alaikum wa Rahmatullah wa Barakatahu,

Tumeshatuma majibu ya hili awali, hata hivyo tunajibu tena hivi:

Wapendwa ndugu zangu na dada zangu,

1.Hakika kikundi chochote kinachokusudia kutangaza Khilafah pahala popote pale basi ni wajibu juu yake kufuata njia ya Mtume (saaw) katika hilo. Na miongoni mwa mambo hayo ni kikundi hicho kuwa na mamlaka kamili ya wazi katika eneo hilo, wakiwa na udhibiti wa usalama wa ndani na wa nje wa eneo hilo. Na pia eneo hilo ambalo inatangazwa Khilafah liwe na vigezo vya dola. … Hivi ndivyo ilivyokuwa kwa Mtume (saaw) pindi aliposimamisha dola ya Kiislamu Madina: Hakika mamlaka yalikuwa kwa Mtume (saaw) na amani ya ndani na nje ikisimamiwa na utawala wa Kiislamu, na dola ilikuwa na vigezo  katika eneo lote.

2. Kikundi ambacho kimetangaza Khilafah hakina mamlaka sio ndani ya Syria wala Iraq, na hakina uwezo wa kudhamini usalama na amani sio ndani wala nje, bali kubwa zaidi wamempa bay’ah mtu ambaye hana hata uwezo wa kuonekena na kujitangaza hadharani bali ameendelea kuwa mwenye kujificha kama alivyokuwa kabla ya kutangaza dola! Na hili ni kinyume kabisa na alivyofanya Mtume (saaw), aliruhusiwa Mtume (saaw) kabla ya dola kujificha ndani ya pango la Thaur lakini baada ya kusimamisha dola alikuwa anasimamia mambo ya ummah, akiongoza jeshi, kutatua mizozo baina ya wagomvi na akituma na kupokea  mabalozi na wajumbe bila ya kificho. Hivyo, bila ya shaka hali ilitofautika baina ya kipindi cha kuwa hana dola, na baada ya kupata dola… Basi kikundi hicho kutangaza  Khilafah ni upuuzi na wala hakina dhamana  wala uzito wowote. Kikundi hicho ni sawa na waliokwisha kitangulia awali kutangaza Khilafah isiyokuwa na uhalisia katika kuasisiwa kwake wala vigezo bali kufurahisha nafsi na tamaa zao tu, na huyu aliyejitangaza Khalifah ni kama wale wanaojitangaza kuwa ni Mahd… Bila ya kuwa na vigezo, mamlaka/ nguvu, dhamana ya usalama wala udhibiti wa amani….!

 1. Hakika Khilafah ni dola yenye uzito na unyeti mkubwa, sharia imebainisha njia ya kusimama kwake na namna itakavyovua hukmu zake katika utawala, siasa, uchumi, na mahusiano ya kimataifa… na si tangazo tu la jina la kutangazwa katika tovuti au kuzagaa katika mitandao (ya kijamii na tovuti) na vyombo vya habari  kwa kusomwa, kusikika au kutazamwa. Bali litakuwa ni tukio kubwa litakalotikisa dunia, huku mizizi yake imekita ardhini na utawala wake utahifadhi amani ya ndani na nje katika ardhi hiyo, na itatawalisha Uislamu ndani ya nchi litakapoasisiwa na kuubeba ulinganizi wa Uislamu nje kwa da’wa na jihadi…
 2. Hakika tangazo lilotokea ni upuzi na kamwe halitozidisha au kupunguza muundo wa dola. Kikundi kilichotangaza hili ni harakati ya wanamgambo wa kijeshi kabla na baada ya tangazo. Na mfano wake ni kama vilivyo vikundi vyengine vya kisilaha vinavyopigana na vikundi vyengine na pia kupigana na serikali. Bila ya vikundi hivi  kuwa na utawala ndani ya Syria au Iraq au zote mbili. Lau kama vikundi hivi kikiwemo hichi cha (ISIS) vingekuwa na utawala wenye uzito katika sehemu husika iliyotimiza vigezo vya dola na vikatangaza kusimamisha Khilafah na kuanza kutawalisha sheria basi vingestahiki kufanyiwa uchunguzi kwa makini ili kuangaliwa je Khilafah walioisimamisha ina sifa za kisheria? Hapo (kama iko sawa) ingefuatwa dola hiyo kwani kusimamisha Khilafaha ni faradhi kwa Waislamu na si faradhi kwa Hizb ut-Tahrir pekee. Yeyote atakaye isimamisha kwa kutimiza vigezo vyake atafuatwa… Bali mambo si hivyo kwani vyote ni vikundi vya kisilaha yaani “wanamgambo” na miongoni mwao ni ISIS. Hakuna vigezo vya dola wala utawala, wala usalama na amani katika ardhi, hivyo kutangaza kwao (ISIS) Khilafah ni upuuzi ambao hauna hadhi wala kustahiki  kufanyiwa hata uchambuzi wa uhalisia wake kwani  suala lake liko wazi  shahir dhahir.
 3. Hata hivyo jambo linalostahiki kuchunguzwa na kufanyiwa ufafanuzi ni sura mbaya inayoweza kujitokeza kutokana na tangazo hili kuleta athari mbaya kwa watu wasiokuwa na uwezo mkubwa wa kupima mambo (kisheria) ikasababisha wapoteze fikra ya ubora wa Khilafah na umuhimu wake mkubwa, ukaporomoka ufahamu mzuri wa Khilafah  na kugeuka kana kwamba ni mchezo wa kutoa joto liliojaa vifuani mwa baadhi ya watu kutokana na misukukosuko. Ikawa kwa kila anayejisikia anasimama katika uwanja au kijiji kisha akatangaza kuwa yeye ni Khalifah.  Kisha anapotea na kudhani kuwa amefanya  jambo jema.  Basi hali hiyo itapoteza umuhimu, unyeti na ukubwa wa Khilafah katika nyoyo za hawa wasio wajuzi sana wa mambo na kubakia ni jina zuri tu kwa yeyote anayetaka kujipachika bila ya kuwa na vigezo stahiki… Hili ndilo jambo linalostahiki kuchunguzwa na kufanyiwa uchambuzi hasa katika wakati huu ambao kusimama kwa Khilafah kumekaribia kuliko ilivyokuwa hapo awali, na wamekuwa Waislamu wakisubiri kwa shauku kubwa sana na wao wanaona Hizb ut-Tahrir imeambatana na sera ya Mtume (saaw) katika usimamishaji wake ndani ya Madina… Kisha wanaona maingiliano makubwa yaliohai na yenye kuathiri baina ya Hizb na Umma ambao unaounga mkono, Waislamu wakafahamu kutokamana na maingiliano haya maana ya udugu katika Uislamu na wanaiombea Hizb kheri ipate mafanikio katika kusimamisha Khilafah na usimamizi mzuri wa mambo ya Ummah. Na Khilafah iwe kwa njia ya Utume… Halafu eti katika wakati kama huu linazuka tangazo kama hili linalotoa sura mbaya kama si sura ya ovyo kabisa juu ya uhalisia wa Khilafah hasa kwa hao walio na uwezo mdogo wa kupima mambo (kisheria)…

Yote haya yanaleta kujiuliza swali bali maswali mengi sana…  Kwa kutangaza muda huu tangazo hili bila ya kuwepo mtawala wa wazi na hata hawa wenye kutangaza hawana uwezo wa kulinda amani ya ndani wala ya nje bali tu ni kwenye  mtandao wa kijamii wa facebook au vyombo vya habari… Hakika utangazaji wa muda huu unatia wasiwasi na hasa kwa kipindi hiki ambacho kumetapakaa vikundi vya kisilaha visivyojengwa kwa msingi thabiti wa kifikra. Hivyo kuwa ni rahisi kujipenyeza na kuingiza vibaraka waovu wa nchi za Mashariki na Magharibi ndani ya safu zake kwa usahali sana. Ni wazi kuwa nchi za Magharibi na Mashariki zinaufanyia vitimbi Uislamu na Khilafah na wanashughulika sana kuichafua Khilafah kwa kuwa wameshindwa kabisa kutajwa kwake. Basi makafiri wanakusudia kwa hadhari kubwa kwamba Khilafah ibakie kuwa ni tamko tu anajipachika atakayejisikia bila ya kuwa na vigezo, sifa wala uzito wowote. Basi jambo zito litakalowatia kiwewe makafiri ni vipi tena liwe jina kuwa ni la kawaida tu wanaloliimba maadui usiku kwa mchana…!

Enyi ndugu watukufu,

 1. Zaidi ya yote haya wafanyayo hawa waovu sisi tunawahakikishia maadui wa Uislamu wa Mashariki na Magharibi, vibaraka wao, wafuasi wao na majahili wao kuwa Khilafah ambayo iliongoza dunia kwa karne kadhaa ni yenye kufahamika na sio kwamba haifahamiki, na hila na vitimbi vyao vitaanguka patupu.

((وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ))

Wanafanya vitimbi na Allah ana vipindua vitimbi vyao na Allah ni mbora wa kupindua vitimbi﴿ (TMQ 8:30)

Kwa hakika Allah Mwenye Nguvu na Mshindi ameifungamanisha Khilafah na Hizb iliyo na wanaume wasio shughulishwa na biashara wala kuuza mbele ya utajo (dhikri) wa Allah wanaifahamu Khilafah ilivyo kwa nyoyo zao, masikio na macho yao na wakajiandaa kwa maandalizi ya ukweli na wakavua (istinbaat) hukmu zake na katiba yake kutokana na vyanzo vya Uislamu, ikiwemo muundo wake katika utawala na idara. Wanafanya kazi ya kuisimamisha Khilafah kwa kufuata vilivyo manhaj ya Mtume (saaw) bila kwenda kombo hata kidogo… Hakika wao, kwa idhini ya Allah, ni walinzi wa kweli wasiokubali uchafuzi wa aina yoyote na vilevile wao ni jabali kwalo juu yake, kwa usaidizi wa Allah, kutavunjika vitimbi na njama za makafiri na vibaraka pamoja na wafuasi wao. Na wao Hizb kwa msaada wa Allah ni wanasiasa weledi  ambao kwa nguvu za Allah watakabiliana na vitimbi vya maadui wa Uislamu na Waislamu. Vitimbi ambavyo vitawarejea kwao makafiri:

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

Na vitimbi  viovu haviwazunguki ila waovu wake(waasisi) ﴿

(TQM 35:43)

Enyi ndugu watukufu,

Hakika suala la Khilafah ya Kiislamu ni jambo kubwa na adhimu, na kusimama kwake haitokuwa ni khabari zinazozungumzwa tu na vyombo vipotoshaji vya habari, bali itakuwa kwa idhini ya Allah, ni kishindo kikuu kitakachobadilisha misimamo ya kimataifa na itabadilisha sura ya historia na muelekeo wake… Hakika Khilafah itarudi kwa manhaji ya Utume kama alivyobashiri Mtume (saaw) na watakosimamisha watakuwa ni sawa na wale walioisimamisha Khilafah Rashida ya mwanzo. Wachamungu na wasafi wa matendo. Wao watau upenda Ummah, na ummah utawapenda, watawaombea dua Ummah, na ummah utawaombea, watafurahi kukutana na Ummah, na Umma utaona raha na utulivu kukutana nao, na wala hawaoni karaha kuwa nao pamoja… Na hivi ndivyo watakavyokuwa watu wa Khilafah ijayo kwa manhaj ya Utume. Allah atawapa Khilafah wenye kustahiki, na sisi tunamuomba Allah tuwe ni miongoni mwa hao wenye kustahiki na wahusika wake. Na tunamuomba
Subhana aturuzuku kuweza kuisimamisha.

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ

Na furahini kwa baia yenu ambayo mumempa﴿

(TMQ 9:111)

Na wala musikate tamaa na Rehma za Allah. Kwani Allah hazipotezi juhudi mulizokwishazitoa, na wala hatozirudisha dua mulizokwisha ziomba kwake, na wala hatoyatupa chini matarajio yenu muliyoyatarajia . Kwa hivyo tusaidieni kwa kutoa juhudi zaidi na muonesheni Allah uchamungu wenu atakuzidishieni kheri na maneno ya mpuuzi yasikuvunjeni moyo kuacha kazi yenu iliyo na azma ya kweli.

Wassalamu Alaikum Wa RahmatuLlahi Wa Barakatuh.

3 Ramadhan 1435H     01/7/2014  Miladi

Mwisho wa majibu niliyotuma awali.

Namuomba Allah kwamba jibu hili litosheleze. Allah Akupeni mafanikio na msaada wake. Allah pia Atuongoze katika jambo la haki
Ndugu yenu,

Ata Bin Khalil Abu Al-Rashtah

216 Comments
 1. Umwabo says

  purchase levofloxacin pill buy levofloxacin 250mg

 2. Kladzh says

  avodart oral order celebrex 100mg online order generic zofran 8mg

 3. Kilzwb says

  aldactone 25mg cost order finasteride 5mg without prescription purchase fluconazole generic

 4. Cmifxh says

  purchase ampicillin without prescription buy trimethoprim pill erythromycin 250mg uk

 5. Dqptau says

  suhagra 50mg drug buy aurogra 100mg generic estradiol 1mg drug

 6. Xhjhku says

  order lamictal 50mg pill buy lamictal pill retin over the counter

 7. Gnmxtv says

  order tadalis 20mg pills buy tadalafil online generic diclofenac 50mg

 8. Zjggdb says

  isotretinoin 20mg pill order azithromycin 500mg pill azithromycin online buy

 9. Vbjtds says

  indocin for sale purchase amoxicillin online cheap amoxicillin over the counter

 10. Kcfqog says

  tadalafil women cialis discount sildenafil 100mg canada

 11. Gujhcr says

  anastrozole usa Best prices on viagra viagra 100mg

 12. Olpnsd says

  cialis 10mg pas cher acheter viagra en ligne viagra 50mg en france

 13. Mbaxiu says

  oral prednisone 5mg buy prednisone 10mg without prescription sildenafil sale

 14. Ohhktz says

  tadalafil 5mg kaufen generika tadalafil 20mg kaufen für männer viagra 200mg generika

 15. Uosijo says

  doxycycline 200mg cheap furosemide online buy buy lasix pill

 16. Aufkfy says

  buy altace for sale astelin 10 ml price buy generic astelin 10 ml

 17. Qpoomf says

  buy catapres online cheap clonidine 0.1mg cheap tiotropium bromide 9mcg drug

 18. Lsjzzp says

  buy buspar 10mg generic oxybutynin 5mg for sale order ditropan 2.5mg without prescription

 19. Jhxqao says

  order hytrin online cheap order terazosin 5mg cost azulfidine 500mg

 20. Kcnbfo says

  alendronate 35mg brand panadol drug famotidine order online

 21. Jhvcpw says

  prograf 1mg brand brand tacrolimus 5mg ursodiol usa

 22. Kjzdzm says

  oral bupropion quetiapine buy online quetiapine for sale online

 23. Tqytlr says

  buy molnunat pill purchase cefdinir for sale buy prevacid generic

 24. Kbvwtq says

  imuran 100 mcg over the counter sildenafil pharmacy order viagra 100mg pill

 25. Zecduh says

  order tadalafil online cost prozac 40mg sildenafil for sale

 26. Pbakhv says

  cialis 10mg drug buy cialis 20mg for sale amantadine 100mg cheap

 27. Fvyynq says

  buy naltrexone 50mg online abilify 20mg drug abilify ca

 28. Ofviqz says

  dapsone 100mg brand order perindopril online perindopril 8mg oral

 29. Bomnmr says

  order provera for sale order praziquantel 600 mg cyproheptadine canada

 30. Qdqdwe says

  buy modafinil 100mg purchase modafinil online ivermectin 3mg for sale

 31. Fesedg says

  buy fluvoxamine 100mg for sale cymbalta generic order glucotrol 10mg

 32. Dpeigg says

  piracetam sale buy nootropil 800mg sale cheap sildenafil tablets

 33. Kziubh says

  buy tadalafil 20mg sale us viagra sales cheap viagra sale

 34. Afyfvi says

  cost furosemide 40mg plaquenil 200mg generic brand hydroxychloroquine 200mg

 35. Xxhynj says

  buy generic cialis 40mg purchase tadalafil generic buy clomipramine 25mg without prescription

 36. Vszqgm says

  buy chloroquine online cheap buy cenforce 100mg generic order generic olumiant

 37. Ojvhut says

  buy olanzapine for sale bystolic brand buy valsartan 80mg generic

 38. Zvknkj says

  norvasc price buy amlodipine without prescription order cialis 40mg

 39. Xydgsf says

  clozapine online order order dexamethasone generic order dexamethasone generic

 40. Kpytbx says

  sildenafil buy online cialis viagra sales lisinopril 5mg without prescription

 41. Blplim says

  buy prilosec 20mg generic best online casinos real money blackjack free

 42. Fuxdvt says

  metoprolol 50mg over the counter lopressor 50mg usa generic levitra 10mg

 43. Gqocrz says

  custom research paper writing custom written papers slots online

 44. Udruvj says

  buy generic levitra 20mg methylprednisolone order online methylprednisolone 8 mg for sale

 45. Pxbqkv says

  essay writing sites my father essay writing order generic viagra 50mg

 46. Ozaswp says

  buy clomiphene 50mg online clomid 100mg us gambling casino

 47. Mjqdmk says

  triamcinolone 4mg uk purchase loratadine sale clarinex sale

 48. Whldbq says

  tadalafil 40mg brand sildenafil 50mg sale buy viagra sale

 49. CharlesUnofs says

  safe online pharmacies in canada https://canadianpharmacy.icu/# thecanadianpharmacy

 50. Kdpiwl says

  xenical canada diltiazem 180mg without prescription purchase zovirax generic

 51. Njumou says

  tadalafil pill purchase cialis online cheap clopidogrel 75mg pill

 52. Gmolye says

  allopurinol pills buy rosuvastatin 20mg pill purchase ezetimibe sale

 53. Fjjmdi says

  oral methotrexate buy warfarin 5mg online cheap reglan pill

 54. Bnhpba says

  cost motilium purchase domperidone generic buy cyclobenzaprine pill

 55. JohnnieVoB says
 56. DavidTeenI says

  chinese dating online dating single

 57. Ysecew says

  oral losartan order losartan 25mg sale purchase topamax generic

 58. MartinUseve says

  https://datingonline1st.shop/# single dating sites

 59. Qwhfqa says

  lioresal drug purchase lioresal pill cheap ketorolac

 60. Nqojgv says

  order sumatriptan 25mg order dutasteride pill order avodart pill

 61. DavidTeenI says

  top internet dating sites online free dating site

 62. Axarsm says

  colchicine brand online casino game play roulette free for fun

 63. Adygdy says

  ocean casino online play online casino real money online roulette free

 64. RonaldHep says
 65. Kkmlhy says

  order flomax generic buy flomax 0.4mg pills spironolactone 100mg us

 66. Oadaid says

  order tadalafil 10mg for sale tadalafil tablet buy ciprofloxacin 1000mg online cheap

 67. FrankThomo says

  over the counter water pills over the counter testosterone

 68. RonaldHep says

  rightsource over the counter over the counter anti nausea medication

 69. Davidseade says

  https://drugsoverthecounter.com/# over the counter ed pills

 70. Uwtqsk says

  simvastatin 10mg cost order proscar online cheap buy proscar 5mg pill

 71. RonaldHep says

  best over the counter yeast treatment omeprazole over the counter

 72. Jujriq says

  buy keflex 250mg pills buy generic erythromycin 250mg erythromycin 500mg pill

 73. Larrygof says

  best over the counter gas and bloating medicine strongest over the counter painkiller

 74. Eunlzs says

  order cialis 40mg sale viagra 100mg pills for men viagra 100mg

 75. Berniejen says

  https://over-the-counter-drug.com/# strongest over the counter diuretic

 76. Larrygof says

  over the counter cold sore medicine best over the counter ed pills that work fast

 77. Kypuze says

  buy generic sildenafil 100mg order cialis 20mg online cheap order cialis 40mg generic

 78. RichardRiT says

  over the counter pink eye drops over the counter arthritis medicine

 79. Ulmlpf says

  cheap cefuroxime 500mg order cefuroxime pill methocarbamol 500mg for sale

 80. Larrygof says

  antibiotics over the counter over the counter uti meds

 81. Zguylu says

  best poker online real money order cialis 10mg online cheap order cialis 40mg generic

 82. RichardRiT says

  over the counter diuretics uti treatment over the counter

 83. Larrygof says

  the best over counter sleep aid is plan b over the counter

 84. Buvsbh says

  cheap desyrel 50mg order desyrel pills sildenafil cost

 85. ThomasAneld says

  https://amoxil.science/# amoxicillin without rx

 86. Pogylj says

  where can i buy an essay help with assignments uk ivermectin syrup

 87. ThomasAneld says
 88. Pbhlud says

  order generic prednisone 20mg amoxicillin 500mg oral order amoxil generic

 89. Ufgtwy says

  purchase viagra online overnight delivery for cialis cheap cialis sale

 90. Hkvtev says

  casino near me tadalafil pill oral cialis 5mg

 91. Hrnner says

  casino games online real money online casino real money us buy modafinil 200mg online cheap

 92. JamesCloum says

  Read here. Some trends of drugs.
  https://stromectolst.com/# ivermectin canada
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Drugs information sheet.

 93. Kevincam says

  Everything about medicine. Best and news about drug.
  ivermectin cream canada cost
  Read information now. Read now.

 94. Ronaldrhish says

  Read information now. Actual trends of drug.
  stromectol price us
  earch our drug database. п»їMedicament prescribing information.

 95. Zacharyemids says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Best and news about drug.
  ivermectin 1mg
  Get warning information here. Commonly Used Drugs Charts.

 96. Tqfyna says

  prednisone over the counter deltasone 40mg brand order mebendazole 100mg generic

 97. Kfidpo says

  order fildena 50mg pill sildenafil online budesonide tablet

 98. Kevincam says

  Commonly Used Drugs Charts. Actual trends of drug.
  https://stromectolst.com/# stromectol ivermectin 3 mg
  Drugs information sheet. Everything about medicine.

 99. Zacharyemids says

  All trends of medicament. Top 100 Searched Drugs.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 2%
  Read information now. Actual trends of drug.

 100. Csqlnh says

  tretinoin cream over the counter avana pills generic avanafil

 101. Kevincam says

  Generic Name. Read information now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 4 tablets price
  Read now. All trends of medicament.

 102. Jessesoica says

  Long-Term Effects. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  ivermectin 18mg
  Actual trends of drug. Actual trends of drug.

 103. Kevincam says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Commonly Used Drugs Charts.
  https://stromectolst.com/# ivermectin cream cost
  Everything what you want to know about pills. What side effects can this medication cause?

 104. Zacharyemids says

  Drug information. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  stromectol ivermectin
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Some trends of drugs.

 105. Ronaldrhish says

  Long-Term Effects. Drugs information sheet.
  ivermectin purchase
  Best and news about drug. Medscape Drugs & Diseases.

 106. Jadche says

  buy tadacip order generic voltaren 100mg generic indocin

 107. Jamesgef says

  safe and effective drugs are available. Generic Name.
  lisinopril 10 mg over the counter
  Get warning information here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 108. Donaldser says

  What side effects can this medication cause? Everything about medicine.
  https://lisinopril.science/# lisinopril hct
  Drugs information sheet. earch our drug database.

 109. DavidCor says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. What side effects can this medication cause?
  https://mobic.store/# how to buy cheap mobic no prescription
  Read information now. drug information and news for professionals and consumers.

 110. Williebow says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Medscape Drugs & Diseases.
  order generic nexium without prescription
  Some trends of drugs. Cautions.

 111. JamesCloub says

  Read now. Read here.
  lisinopril 125 mg
  Cautions. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 112. Dedwag says

  buy biaxin order clarithromycin 250mg sale order antivert 25 mg online

 113. Donaldser says

  Drug information. Drugs information sheet.
  https://lisinopril.science/# cost of lisinopril 40mg
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything information about medication.

 114. Williebow says

  п»їMedicament prescribing information. Prescription Drug Information, Interactions & Side. https://avodart.science/# how to get avodart without rx
  Cautions. Read now.

 115. DavidCor says

  What side effects can this medication cause? Everything information about medication.
  https://nexium.top/# where buy cheap nexium tablets
  Commonly Used Drugs Charts. Get warning information here.

 116. Yplevi says

  buy naproxen 500mg generic buy cefdinir 300mg generic cost lansoprazole

 117. Donaldser says

  Drug information. Read information now.
  https://lisinopril.science/# cost of lisinopril 5 mg
  Cautions. Long-Term Effects.

 118. Jamesgef says

  Drug information. Best and news about drug.
  https://mobic.store/# buying cheap mobic
  Get here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 119. JamesCloub says

  What side effects can this medication cause? Long-Term Effects.
  lisinopril 2.5 mg price
  Generic Name. All trends of medicament.

 120. Tydlsn says

  spiriva generic hytrin ca buy terazosin 5mg generic

 121. DavidCor says

  Generic Name. drug information and news for professionals and consumers.
  can you get nexium without insurance
  Best and news about drug. drug information and news for professionals and consumers.

 122. Cohqtq says

  albuterol 100mcg cheap proventil 100mcg generic order cipro 1000mg generic

 123. Donaldser says

  earch our drug database. Medscape Drugs & Diseases. where to get cheap avodart without prescription
  Get warning information here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 124. AaronBiabe says

  All trends of medicament. Drug information.
  propecia without rx
  What side effects can this medication cause? п»їMedicament prescribing information.

 125. Davidnon says

  All trends of medicament. Best and news about drug. https://amoxicillins.com/ where can you buy amoxicillin over the counter
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Everything about medicine.

 126. Dennissic says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  https://azithromycins.com/ zithromax 1000 mg pills
  Actual trends of drug. п»їMedicament prescribing information.

 127. Ugbbvj says

  actos 15mg brand sildenafil citrate 50 mg buy viagra 100mg pills

 128. Davidnon says

  Get information now. safe and effective drugs are available.
  how can i get generic clomid without prescription
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything what you want to know about pills.

 129. Dennissic says

  Medscape Drugs & Diseases. п»їMedicament prescribing information.
  https://azithromycins.com/ zithromax 250
  What side effects can this medication cause? п»їMedicament prescribing information.

 130. AaronBiabe says

  Medscape Drugs & Diseases. Commonly Used Drugs Charts.
  can i order clomid online
  Cautions. Drugs information sheet.

 131. Glhswk says

  guaranteed cialis overnight delivery usa play poker online free casino world best casino slot games

 132. Davidnon says

  Long-Term Effects. safe and effective drugs are available.
  how to get zithromax online
  safe and effective drugs are available. Top 100 Searched Drugs.

 133. JamesVonee says

  Read here. All trends of medicament.
  https://clomiphenes.com get cheap clomid no prescription
  All trends of medicament. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 134. Rwteco says

  cialis 40mg pill order tadalafil generic buy tadalafil

 135. Dennissic says

  Get here. Everything what you want to know about pills.
  order generic propecia without insurance
  Generic Name. Drugs information sheet.

 136. Donaldfoext says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Medscape Drugs & Diseases.
  zithromax 1000 mg pills
  safe and effective drugs are available. Read information now.

 137. Fkambg says

  casino arizona poker online games where can i play poker online

 138. AaronBiabe says

  п»їMedicament prescribing information. Actual trends of drug.
  get propecia without rx
  Read information now. Read now.

 139. Dennissic says

  Everything information about medication. Read information now.
  cost cheap clomid pills
  Drug information. Long-Term Effects.

 140. JamesVonee says

  п»їMedicament prescribing information. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  can you get generic propecia without rx
  Everything information about medication. Actual trends of drug.

 141. Davidnon says

  earch our drug database. Everything information about medication.
  can i purchase clomid without rx
  Cautions. Drug information.

 142. Piciqa says

  stromectol oral avlosulfon avlosulfon 100mg cheap

 143. Efrenmof says

  Drugs information sheet. Everything information about medication.
  online ed medications
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Actual trends of drug.

 144. Kwvjjj says

  spins real money online slot games free casino games free

 145. Philipzoose says

  Medicament prescribing information. Drug information.
  https://edonlinefast.com ed treatment drugs
  What side effects can this medication cause? Get information now.

 146. RobertAsten says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything about medicine.
  treatment of ed
  earch our drug database. Read information now.

 147. MortonNic says

  Drugs information sheet. Get here.
  https://edonlinefast.com the best ed pills
  Cautions. Actual trends of drug.

 148. Philipzoose says

  earch our drug database. Read information now.
  https://edonlinefast.com how to cure ed
  Generic Name. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 149. MortonNic says

  Actual trends of drug. Everything about medicine.
  best ed pill
  earch our drug database. All trends of medicament.

 150. RobertAsten says

  Top 100 Searched Drugs. п»їMedicament prescribing information.
  pills for ed
  Long-Term Effects. Drugs information sheet.

 151. Wqqeeh says

  order adalat pills buy aceon order fexofenadine 120mg generic

 152. Dtynjz says

  casino bonus buy essay paper money can t buy everything essay

 153. Efrenmof says

  Best and news about drug. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  treatment of ed
  Best and news about drug. Get warning information here.

 154. VictorDek says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Best and news about drug.
  buy anti biotics without prescription
  Best and news about drug. Generic Name.

 155. EdgarWeign says

  Medicament prescribing information. Get here.
  canadian world pharmacy
  earch our drug database. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 156. Levnkk says

  order altace 10mg sale buy generic amaryl 4mg arcoxia without prescription

 157. JeffreyAnern says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Drug information.
  vipps approved canadian online pharmacy
  Get warning information here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 158. RobertAsten says

  Top 100 Searched Drugs. Read here.
  https://canadianfast.online/# how to get prescription drugs without doctor
  Read here. Read now.

 159. EdgarWeign says

  What side effects can this medication cause? Definitive journal of drugs and therapeutics.
  prescription meds without the prescriptions
  Cautions. Medicament prescribing information.

 160. VictorDek says

  Medscape Drugs & Diseases. Some trends of drugs.
  https://canadianfast.com/# cvs prescription prices without insurance
  All trends of medicament. Generic Name.

 161. JeffreyAnern says

  Read here. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://canadianfast.online/# prescription drugs without doctor approval
  safe and effective drugs are available. Everything what you want to know about pills.

 162. RobertAsten says

  drug information and news for professionals and consumers. Drug information.
  legit canadian pharmacy
  Get information now. Get warning information here.

 163. EdgarWeign says

  Get here. earch our drug database.
  https://canadianfast.online/# prescription meds without the prescriptions
  Medicament prescribing information. Commonly Used Drugs Charts.

 164. Shyezv says

  buy doxycycline 200mg pill cheap ventolin inhalator buy clindamycin for sale

 165. MichaelSom says

  Everything about medicine. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  mexican pharmacy without prescription
  Drug information. Commonly Used Drugs Charts.

 166. JeffreyAnern says

  drug information and news for professionals and consumers. Get warning information here.
  my canadian pharmacy review
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 167. EdgarWeign says

  Everything information about medication. Get warning information here.
  https://canadianfast.com/# ed meds online without doctor prescription
  Long-Term Effects. Long-Term Effects.

 168. VictorDek says

  Drugs information sheet. All trends of medicament.
  legitimate canadian pharmacies
  Get warning information here. Cautions.

 169. RobertAsten says

  safe and effective drugs are available. Everything information about medication.
  canadian online pharmacy
  Actual trends of drug. п»їMedicament prescribing information.

 170. JeffreyAnern says

  Read now. Drug information.
  https://canadianfast.online/# pain meds online without doctor prescription
  Get warning information here. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 171. Zfbgkc says

  olmesartan 10mg tablet depakote 250mg cost depakote pill

 172. break says

  Yes. Online casinos are fully legal in Michigan and regulated by the Michigan Gaming Control Board. If you don’t see the MGCB logo, it is not an approved Michigan gambling website. The MGCB makes sure that all approved casinos are safe for customers and that their money and personal information are secure. While you can visit mobile casino sites directly on the web browser, for the best performance it is always recommended to download a mobile casino app. These are quick and easy to find on the App Store in states where mobile casinos are legal.  It’s not just the size of the reward that we consider, but also how easy the bonus is to claim and any restrictions that apply. The wagering requirements are also a vital aspect as the harder these are to reach, the less appeal the bonus has.
  https://alpha-wiki.win/index.php?title=Best_crypto_poker_reddit
  Consulter lapresse.ca Andar Bahar has a long tradition and hundreds of thousands of players in India. Recently, many players have started playing live dealer Andar Bahar titles in online casinos, including Jackpot Guru. Once again, the selection of live Andar Bahar games is quite limited. There’s just one Andar Bahar game in the live casino section, far less than on platforms such as 10CRIC. Still, this could be an excellent place to start if you’re looking for an entry-level Andar Bahar real cash app. Not Now Rate 72-74 Afghan Fav……..Play LANKA Win Full Our main plan for the future is to diversify risk by creating different brands with a less broad focus (focused on certain sub-niches or certain countries). When starting up we went all in by investing in the casino.guru brand. That was a great strategy for that phase because we could have stayed focused on making 1 brand right. But we are also vulnerable to Google’s moodiness which may theoretically put us down anytime. Worth saying that this type of website can’t survive without ranking in Google.

 173. Sjvijy says

  buy asacol online astelin order cheap avapro

 174. Rzxiti says

  buy diamox 250mg for sale order azathioprine 25mg generic buy imuran 50mg without prescription

 175. Xlkkdh says

  cheap temovate order buspirone 10mg pills cost cordarone

 176. Xctkyp says

  buy digoxin 250 mg without prescription lanoxin medication order molnunat 200 mg online cheap

 177. CharlesSmipt says

  Some trends of drugs. drug information and news for professionals and consumers.
  https://viagrapillsild.com/# sildenafil cost australia
  Read now. Definitive journal of drugs and therapeutics.

 178. Samueldam says

  Drugs information sheet. Top 100 Searched Drugs.
  https://viagrapillsild.com/# sildenafil tablet 200mg
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. drug information and news for professionals and consumers.

 179. BradleyLab says

  drug information and news for professionals and consumers. Long-Term Effects.
  https://viagrapillsild.com/# buy viagra online mastercard
  Top 100 Searched Drugs. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 180. Sammyhek says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Drugs information sheet.
  buy viagra online ireland
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Everything about medicine.

 181. BillyShilk says

  earch our drug database. Get information now.
  https://viagrapillsild.com/# viagra syd
  Read here. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 182. BradleyLab says

  Actual trends of drug. What side effects can this medication cause?
  sildenafil without a rx
  Get warning information here. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 183. Orforw says

  amoxicillin 250mg generic stromectol 6mg generic order stromectol online

 184. Sammyhek says

  Read here. Get warning information here.
  brand cialis with prescription
  Commonly Used Drugs Charts. Get here.

 185. RobertTet says

  All trends of medicament. Medscape Drugs & Diseases.
  https://tadalafil1st.online/# tadalafil tablets price in india
  All trends of medicament. Read now.

 186. WillisNag says

  All trends of medicament. Read information now.
  tadalafil
  Get warning information here. Long-Term Effects.

 187. Alberthix says

  Read information now. Some trends of drugs.
  cialis for sale on amazon
  All trends of medicament. Everything about medicine.

 188. Puwbjc says

  buy generic dapoxetine 60mg order generic domperidone 10mg order domperidone 10mg generic

 189. WillisNag says

  п»їMedicament prescribing information. What side effects can this medication cause?
  https://tadalafil1st.com/# how much does cialis cost at walmart
  Medscape Drugs & Diseases. Everything information about medication.

 190. Alberthix says

  All trends of medicament. Actual trends of drug.
  https://tadalafil1st.online/# cialis tadalafil 20mg
  Everything what you want to know about pills. Everything information about medication.

 191. Sammyhek says

  earch our drug database. Some trends of drugs.
  pharmacy cialis no prescription
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get warning information here.

 192. Dauubi says

  order indocin sale buy cenforce 50mg cenforce 100mg sale

 193. RobertTet says

  Long-Term Effects. earch our drug database.
  generic cialis dapoxetine
  drug information and news for professionals and consumers. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 194. MorrisSep says

  Best and news about drug. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://tadalafil1st.online/# best price tadalafil 20 mg
  Top 100 Searched Drugs. drug information and news for professionals and consumers.

 195. RobertTet says

  Read information now. Medicament prescribing information.
  canadian online pharmacy no prescription cialis dapoxetine
  Top 100 Searched Drugs. Generic Name.

 196. Inlpix says

  generic famotidine pepcid 40mg sale remeron for sale

 197. Etuxgc says

  purchase doxycycline pills buy medrol 8mg buy medrol sale

 198. Michaelguh says

  Get warning information here. All trends of medicament.

  https://propeciaf.store/ where buy cheap propecia without prescription
  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Generic Name.

 199. Nxzoii says

  ropinirole 1mg drug order requip 2mg online buy labetalol online cheap

 200. Odnksq says

  order tadacip 20mg online tadalafil for sale buy trimox 250mg for sale

 201. Michaelguh says

  Get here. Top 100 Searched Drugs.

  propecia for sale
  Drugs information sheet. Actual trends of drug.

 202. Bmyhew says

  esomeprazole cost furosemide online order lasix 40mg ca

 203. Udvzle says

  tadalafil generic Branded cialis sildenafil otc

 204. Kgzolj says

  order minocin 100mg online cheap hytrin cheap terazosin 5mg without prescription

 205. Fsuftt says

  buy tadalafil pill sales levitra buy ed pills generic

 206. Dvsdxa says

  glucophage for sale online tamoxifen usa order nolvadex 20mg for sale

 207. Claky says

  With plenty of easy-to-use deposit and withdrawal options, the fun and excitement of online poker tournaments and cash games is only seconds away! Your funds are safe with GGPoker, and all our payment methods for funding your account meet the highest standards of integrity and security, featuring world-renowned merchants such as Visa, MasterCard and much more. There’s always more to learn when it comes to poker, but for now, you’ve got all the details on how to play poker online at Bovada. We’ve covered the reasons to choose Bovada Poker over everyone else, how to open an account and make your first deposit, and all the games you can play once you’ve joined. We’ve even covered the basic rules of poker for first-time players. To find out more, consult our archive of poker articles at Bovada, and don’t hesitate to call Customer Service if you have any other questions. Let’s get those cards in the air.
  https://marcotspn297243.tusblogos.com/17234234/bitcoin-casino-no-deposit-bonus-zip
  Players can access a huge number of live casino games and slots via the app, however the selection of table games is slightly smaller than that of the 888 Casino desktop site. In terms of functionality, this mobile app is hard to beat. The HD graphics are second to none, and all the most popular slots are available. This post is syndicated by the Las Vegas Advisor for the 888 casino group. Anthony Curtis comments on the 888 article introduced and linked to on this page. Emphasizing convenience and user experience, 888 Casino has created a standalone casino app you can install on your Android and iOS devices. The apps demonstrated remarkable response times in our tests, with all sections and games loading quickly and seamlessly. They’re louder than the older machines, bigger, and full of action. It’s obivous they’re more exciting than the older generations and are now filling the casino floors worldwide. Even the Wheel of Fortune and Megabucks machines are now looking like old-timers. The golden era when the casinos were filled with videopoker games are over. sadly.

 208. Lrydxe says

  order clomid 100mg for sale order clomiphene 100mg for sale order prednisolone online

 209. Uboebc says

  buy deltasone 10mg online cheap cheap amoxil without prescription buy amoxicillin 1000mg

 210. Qvvztu says

  buy isotretinoin 40mg sale order prednisone 20mg generic acillin ca

 211. Mhwfvx says

  generic fildena pregabalin 75mg oral propecia price

 212. Mmkipk says

  generic stromectol online cheap ed pills order deltasone 20mg without prescription

 213. One of the main benefits of purchasing Viagra without a prescription is convenience.처방전필요없는비아그라 Many online pharmacies sell Viagra without a doctor's visit or prescription.

 214. 비아그라 says

  When buying Viagra, it's important to get the genuine product from a trusted source. Please carefully check the information on purchase safety, authenticity guarantee, shipping information,비아그라etc. provided on the website, and in case of any problem, we will keep in touch with our customer support team to help you solve the problem.

 215. I very delighted to find this internet site on bing just what I was searching for as well saved to fav

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.