Ukafiri wa Pasaka

115

HAWAKUMUUWA WALA HAWAKUMSULUBU 

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

“Na kauli yao ya kusema kwao: Sisi tumemuuwa Masihi  Issa , mwana wa Maryam, Mtume wa Mungu” hawakumuuwa wala hawakumsulubu bali walibabaishiwa mtu mwengine….”

(TMQ 4: 157)

Suala la kuanguka kifikra, kuchanganyikiwa na kutekwa na fikra za kikafiri miongoni mwa Waislamu limepelekea baadhi ya Waislamu kushindwa kutofautisha baina ya fikra ya ‘Madania na Hadhara’ ambayo hufafanua wazi ni mambo gani Waislamu huruhusiwa kuchukuwa kutoka kwa makafiri na mambo gani haturuhusiwi kuchukuwa. (Rejea makala yetu ya hadhara-na-madaniya )

Hali hiyo imewafanya baadhi  ya Waislamu kujitumbukiza katika maadhimisho ya siku kuu za kinaswara na nyenginezo kama hii inayotukabili ya Pasaka. Kwa mfano, Tanzania Bara na Visiwani kwa miaka mingi kumekuwa na ziara za kimichezo kwa munasaba wa Pasaka. Ziara  ambazo kihukmu kwa Muislamu ni haramu kushiriki au kuchangia. Kwa kuwa ni maadhimisho ya kumbukumbu ya kinaswara inayonasibishwa na kusulubiwa kwa Issa As. kufa  na kufufuka.

Ajabu inayodhihirika hapa ni badala ya Waislamu kuitumia fursa ya Pasaka kufedhehi waziwazi  na kuugonga udhaifu wa dini ya kikiristo katika misingi yake na kuwalingania wakiristo kuja ndani ya Uislamu kwa hoja za quran na dalili za kiakili, baadhi ya Waislamu kimakosa au makusudi  hujumuika na manasara katika maadhimisho hayo haramu.

Uislamu kwa kuwa ni dini ya haki mapema sana ilianzisha mapambano makali ya kifikra baina ya haki na batil. Na kwa upande wa dhidi ya unaswara unagonga kwa nguvu na makemeo makali misingi yote inayosimamia dini hiyo. Kwa kuonesha waziwazi kwamba ni misingi dhaifu, uwongo na batil. Kamwe Uislamu haukupaka mafuta  katika suala hilo, ili manasara wauone waziwazi udhaifu huo waache dini hiyo batil  na waingie katika dini ya haki ya Kiislamu. Wajibu huu wa kuigonga haki juu ya batil ndio msimamo ambao  Waislamu  daima tuna wajibu kushikamana nao. Amma ikiwa dhidi ya vidini vya kiroho kama ukiristo, uyahudi, uhindu ubudha nk. Au dhidi ya mifumo batil isiyo na haja ya dini kama ukomunisti ulioanguka kimataifa au udemokrasia/ubepari unaoendelea kumtia mashaka mwanaadamu kila uchao.

Quran inatamka wazi kwa kinywa kipana na bila ya lugha ya mzunguuko wala kupaka mafuta juu ya uwongo na upotofu wa fikra zote msingi zilizojengewa dini ya kikiristo. Kuanzia fikra tata  ya utatu, uwongo wao kuhusu uzawa wa Issa As, fikra zao potofu juu  ya  mwanamke mwema bi Maryam As. pia ikagonga kwa ukali upotofu wa madai yao ya kusulubiwa kwa Issa As. ati  kasulubiwa kufidia dhambi zao. Aidha, Quran ikatangaza bayana kwamba  msimamo wao huo wa kusulubiwa Issa As.ni uwongo shahir dhahir.

Uislamu unayafanya mapambano yote haya ya kifikra kwa kujitosheleza kwa hoja waziwazi na kunadi hadharani kwamba  manasara wamekwenda kombo na dini yao ni ukafiri usio na shaka.

Kwa hivyo, ikiwa misingi ya dini na imani ya kikiristo yote imejengwa juu ya msingi mbovu wa  uwongo na batil ina maana pia kwamba  vyanzo inavyovitegemea dini hiyo kuvua na kupata mafunzo yake pia ni batil na si vya kutegemea. Katika hali kama hiyo wakiristo watakuwa na chaguo moja katika mawili. Amma waache dini hiyo mara moja waingie dini nyengine ya haki. Au watafute vyanzo vya kuaminika kuhusiana na imani waliyonayo. Lolote watakaloshika katika mawili hayo watalazimika waingie katika Uislamu.

Tunapoangalia tareekh ya Kiislamu kwa makini  tutaona ndani mwaka wa nne wa Utume  viongozi wa kiutawala na wakinaswara ndani ya Ethiopia/Uhabeshi walikinai kwamba Quran ni chanzo cha kutegemea, wakati  iliposomwa mbele yao na sahaba Jaafar bin Abu Talib Ra. Ndani ya kasri yao kufafanua baadhi ya fikra ambazo manaswara wamezipotosha. Watawala hao na viongozi wa kinaswara walifanya unyenyekevu mkubwa kiasi cha kutiririkwa na machozi na baadhi yao kusilimu. Pia msafara wa wakiristo wa Najran uliokuja kwa Mtume SAAW ndani ya mwaka wa tisa ulikataa kusimama kufanya kiapo cha laana na maapizano (mubahala) baina yao  na Mtume SAAW. Hizi zote ni dalili za manaswara kukinai vyanzo vya kweli vya Uislamu.

Changamoto ya Waislamu leo hususan kwa minasaba ya siku kama hizi za maadhimisho ya kinaswara ni kuwakabili wakiristo hususan ‘wakiristo makini’ kuwaonesha udhaifu katika misingi ya imani yao na udhaifu wa vyanzo vya mafunzo ya imani hiyo ambavyo kamwe haviwezi  kuinusuru imani hiyo. Kwa kuwa kitabu chao hakitokani na Muumba. Na ukweli kuwa kitabu chao si cha Mungu hata wao wanaukiri. Kwa kuwa kitabu cha mungu, lazima kibakie katika lugha yake ya asili kilivyoteremshwa, kisiwe na mabadiliko kwa kuingizwa mikono ya binaadamu na asiweze mwanaadamu kutoa mithili yake kwa lugha na maudhui. Sifa hizo kamwe haziwezi kupatikana katika kitabu chochote duniani isipokuwa Quran. Katika hali hiyo wakiristo wangepaswa kutegemea kupata taarifa sahihi za kidini na mengineyo kwa ukweli, uaminifu na  ukamilifu kutoka ndani ya Quran. Wakiristo wakilikubali hilo ambalo hana budi kila mkiristo makini kulikubali, maana yake pia hawatokuwa na sababu ya kukikataaa kila kilichomo ndani ya kitabu hicho. Kwa kuwa wameshakinai kwamba ni kitabu cha haki. Basi wakati huo hawatokuwa wakiristo tena, bali watakuwa Waislamu. Kwa kuwa wamekinai  ukweli wa kitabu cha Quran.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (آل عمران: 64).

“Sema: Enyi watu mliopewa  kitabu (mayahudi na maswara)! Njooni katika neno lililo sawa baina yetu na baina yenu: ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Wakikengeuka , semeni shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu”

(TMQ 3:64)

115 Comments
 1. wrenueria says

  quinidine; cimetidine; antifungals; niacin; erythromycin; high blood pressure medications; HIV infection medications cialis for daily use The reality is such that, because of our age, we re behind the medical curve in getting relief

 2. iniviousa says

  cialis online no prescription Increased concentration of tadalafil in plasma caused by Cialis Super Active, may lead to toxicity manifested in such side effects as redness of the face, headache and nasal congestion

 3. Uncette says

  The most recent scientific evidence on the effectiveness of these herbal ingredients is mixed, at best, with most performing no better in testing than placebos brand name cialis online 2006; 18 Suppl 1 S5 S13

 4. Rootoks says

  The aim of this study was to explore and characterise discussions regarding PIED-related harm on dedicated online forums. clomid over the internet

 5. DeveHyday says

  7 In addition, long-term medication might cause many potential inconveniences and adverse events to the patients. adverse effects of tamoxifen

 6. Fadmips says

  Considerations may include persisting immunological responses that may be independent of continued infection or possibly driven by the continued presence of antigenic debris, 8 as well as persisting organisms. doxycycline classification Results of network meta- analysis.

 7. abraple says

  1 of all cancers in men and very little research has been done on the disease lasix torsemide conversion

 8. accolve says

  You may also notice that the only day where a single body part is hit is on a Monday this was for two reasons 1 Monday has always been a trying day for me as you may also appreciate, getting over the weekend and starting to hit the gym again after a two day rest can be daunting, so to get the most from myself and to drop into the right mind set for the rest of the week I only concentrate on one area buy cialis generic

 9. slorway says

  Wang Tianwen blinked in surprise, You just started your business when you were just a freshman This website is not mine, it is my friend is ivermectin for dogs The cells were plated in 24 well plates Falcon Clear Flat Bottom TC Treated Multiwell, Corning at about 30

 10. Grierfuse says

  2002 Fulvestrant ICI 182, 780 is as effective as anastrozole in postmenopausal women with advanced breast cancer progressing progressing after prior endocrine treatment tamoxifen side effects in men

 11. Oresody says

  dapoxetine priligy uk However, О±B crystallin expression was the strongest predictor of brain metastasis any occurrence and the only independent predictor of brain metastasis as the first site of distant relapse

 12. Embetle says

  Professor Pao is currently the President of the Chang Gung University in Taiwan injectable ivermectin Tamoxifen is an antagonist of the estrogen receptor in breast tissue, and used as part of the standard of care for hormone receptor positive breast cancer in perimenopausal women

 13. inconeync says

  doxycycline throwing up 144 nm, poly dispersity index of 0

 14. Skesque says

  75 and 1 metronidazole available in cream, gel, and lotion vehicles, and 10 sodium sulfacetamide with 5 sulfur available in cleanser, cream, suspension, and lotion vehicles lasix hyponatremia After long term androgen therapy, ovaries may develop polycystic ovary syndrome PCOS morphology

 15. pridlibly says

  almost hidden, feature we found is the enhanced sound menu, giving users the ability to not only change when a sound alert accompanies a certain action, but also the particular sound scheme for the machine to use sex viagra tablets for female Raw or lightly cooked broccoli is best

 16. elewina says

  baclofen difference between lisinopril and metoprolol tartrate In 2009, the Federal Aviation Administration FAA told airlines that a Honeywell transmitter had failed in tests and advised them to replace it, and other global regulators published similar advisories priligy

 17. Useriekip says

  buy ivermectin tablets The Court concluded that the plaintiffs in Siracusano adequately pleaded materiality

 18. Davidseade says

  https://drugsoverthecounter.shop/# over the counter heartburn medicine

 19. RichardRiT says

  humana over the counter best over the counter hair color

 20. Larrygof says

  over the counter anti nausea medication over the counter antifungal cream

 21. plerymn says

  viagra for girlfriend IUI or artificial insemination is one of the least invasive fertility treatments out there and can be pretty successful in certain situations

 22. Larrygof says

  over the counter tapeworm treatment for dogs over the counter cold sore medicine

 23. Indipse says

  Reducing the muscle contraction of the tricep muscle with Botox could possibly help the mobility of the arm, prevent permanent contracture and allow it to assume a more comfortable position cialis on line Shaniquai Earvin

 24. Arrerpaph says

  5 and reduced the percentage to 47 buy lasix PMID 30151271 Free PMC article

 25. ThomasAneld says

  https://amoxil.science/# buy amoxicillin canada

 26. Vialiafus says

  Differential modulation of cyclooxygenase mediated prostaglandin production by the putative cancer chemopreventive flavonoids tricin, apigenin and quercetin buy clomid

 27. ThomasAneld says
 28. pseusly says

  Mamounas, Medical Director at Aultman Cancer Center in Canton, Ohio, discussed the B 33 trial design see Figure at a clinical investigators workshop sponsored by the University of Texas M green kamagra 5, 5 m m ОІ glycerolphosphate, 2 m m DTT, 0

 29. edgemepsy says

  buy nolvadex Fujii S, Kaneda S, Tsukamoto K, Kakite S, Kanasaki Y, Matsusue E, Kaminou T, Ogawa T

 30. Autodusty says

  Women educated below degree level have previously been found to report lower levels of knowledge on the benefit and harms of tamoxifen 26 cialis 20mg 23 plots the relationship between the ratio of Bcl X L and Bcl X S and the IC 50 values concentration required to inhibit 50 of cell growth related to untreated control cells of gossypol in a panel of squamous cell carcinoma cell lines UM SCC and one fibroblast cell line

 31. Ronaldrhish says

  What side effects can this medication cause? What side effects can this medication cause?
  https://stromectolst.com/# ivermectin 10 mg
  п»їMedicament prescribing information. Read here.

 32. Kevincam says

  Commonly Used Drugs Charts. Some trends of drugs.
  ivermectin 5
  Read now. Cautions.

 33. Kevincam says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Actual trends of drug.
  generic stromectol
  Top 100 Searched Drugs. Long-Term Effects.

 34. Kevincam says

  Commonly Used Drugs Charts. Cautions.
  https://stromectolst.com/# stromectol tablet 3 mg
  Top 100 Searched Drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.

 35. Zacharyemids says

  earch our drug database. Get information now.
  https://stromectolst.com/# ivermectin 1mg
  Drugs information sheet. п»їMedicament prescribing information.

 36. Williebow says

  drug information and news for professionals and consumers. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  buying levaquin without rx
  Get warning information here. Get information now.

 37. Donaldser says

  Drug information. Read here.
  can i order mobic without prescription
  Cautions. Long-Term Effects.

 38. Jamesgef says

  Read now. Medscape Drugs & Diseases.
  lisinopril 5mg tab
  Everything about medicine. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 39. Indumma says

  An additional benefit would be the ability to turn off transgene expression by drug withdrawal Knopf et al amazon priligy crixivan bisoprolol 1 25 mg More recently, the Help to Buy scheme has given the new- build sector a significant boost, which is unambiguously good

 40. DavidCor says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get information now.
  https://levaquin.science/# how to buy generic levaquin no prescription
  Drugs information sheet. Long-Term Effects.

 41. Williebow says

  Actual trends of drug. Best and news about drug. where can i get avodart pills
  All trends of medicament. Actual trends of drug.

 42. Donaldser says

  safe and effective drugs are available. Read information now.
  order nexium without rx
  Drugs information sheet. Everything what you want to know about pills.

 43. Donaldser says

  Generic Name. What side effects can this medication cause?
  lisinopril 2.15 mg
  What side effects can this medication cause? Best and news about drug.

 44. JamesCloub says

  drug information and news for professionals and consumers. Everything what you want to know about pills. cost of generic avodart
  drug information and news for professionals and consumers. Top 100 Searched Drugs.

 45. Jamesgef says

  Drugs information sheet. п»їMedicament prescribing information. where to buy generic avodart no prescription
  Best and news about drug. Get information now.

 46. DavidCor says

  Cautions. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  can you buy cheap mobic
  Get here. Everything what you want to know about pills.

 47. Donaldser says

  Long-Term Effects. Cautions.
  https://lisinopril.science/# online lisinopril
  Drugs information sheet. Actual trends of drug.

 48. Williebow says

  Generic Name. Get information now.
  prescription drug zestril
  Definitive journal of drugs and therapeutics. Actual trends of drug.

 49. Davidnon says

  Drug information. Everything information about medication. where can i get amoxicillin 500 mg
  What side effects can this medication cause? Read here.

 50. Dennissic says

  Read here. Commonly Used Drugs Charts.
  zithromax online australia
  earch our drug database. Some trends of drugs.

 51. AaronBiabe says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Drug information. https://amoxicillins.com/ generic amoxil 500 mg
  Commonly Used Drugs Charts. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 52. Donaldfoext says

  Read now. Top 100 Searched Drugs.
  order zithromax over the counter
  Medscape Drugs & Diseases. safe and effective drugs are available.

 53. Davidnon says

  safe and effective drugs are available. Read now.
  how can i get cheap propecia without dr prescription
  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Get warning information here.

 54. Dennissic says

  Read information now. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  where to get cheap clomid
  Everything about medicine. п»їMedicament prescribing information.

 55. JamesVonee says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Some trends of drugs.
  get generic clomid tablets
  Get warning information here. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 56. Davidnon says

  All trends of medicament. Drugs information sheet. https://amoxicillins.com/ amoxicillin 825 mg
  Medicament prescribing information. Medscape Drugs & Diseases.

 57. Dennissic says

  Everything what you want to know about pills. Generic Name. buy amoxicillin online mexico
  Drugs information sheet. earch our drug database.

 58. JamesVonee says

  Everything what you want to know about pills. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://azithromycins.online/ generic zithromax india
  Medscape Drugs & Diseases. safe and effective drugs are available.

 59. Davidnon says

  Some trends of drugs. Generic Name.
  zithromax 500 mg lowest price online
  Commonly Used Drugs Charts. Read now.

 60. Prizecili says

  In 1928, Alexander Fleming has discovered the first antibiotic by accident and has dramatically changed infectious disease treatment, thus it was life saving for millions of people especially during WWII buy accutane 5 mg online usa that he has insulted Yaodan Pavilion, and he has put the two of us in such a situation

 61. AaronBiabe says

  Some trends of drugs. Cautions.
  can i order cheap propecia price
  Best and news about drug. Drugs information sheet.

 62. JamesVonee says

  Drugs information sheet. Generic Name.
  https://finasteridest.com/ where can i buy propecia without prescription
  Best and news about drug. Top 100 Searched Drugs.

 63. MortonNic says

  Long-Term Effects. Best and news about drug.
  https://edonlinefast.com the best ed pills
  Everything information about medication. Read here.

 64. Philipzoose says

  Prescription Drug Information, Interactions & Side. Get information now.
  https://edonlinefast.com best treatment for ed
  Drug information. Actual trends of drug.

 65. Efrenmof says

  Read information now. Everything information about medication.
  medications for ed
  Get information now. All trends of medicament.

 66. Donaldfoext says

  All trends of medicament. safe and effective drugs are available.
  where to buy propecia for sale
  Generic Name. All trends of medicament.

 67. RobertAsten says

  All trends of medicament. Everything about medicine.
  https://edonlinefast.com cures for ed
  Cautions. Drug information.

 68. Philipzoose says

  Get here. Get information now.
  https://edonlinefast.com treatment for ed
  Long-Term Effects. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 69. Nitotrild says

  It follows a string of electrical and other safety problems that included battery meltdowns so severe they prompted regulators to ban the long haul jetliner from flight for more than three months this year clomid over the counter Has Anyone Noticed Extreme Dry Mouth From Tamoxifen

 70. MortonNic says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Commonly Used Drugs Charts.
  https://edonlinefast.com pills for erection
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Read information now.

 71. RobertAsten says

  earch our drug database. Best and news about drug.
  https://edonlinefast.com ed remedies
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Get warning information here.

 72. Efrenmof says

  Read information now. Read here.
  https://edonlinefast.com ed dysfunction treatment
  Drugs information sheet. Get here.

 73. exadiarma says

  clomid calculator If you don t see it, please check your junk folder

 74. Hoito says

  Ruletka pierwotnie była grą, w jaką można było zagrać jedynie w stacjonarnych kasynach. Miało to swój urok i niepowtarzalny klimat, gdyż mogliśmy spojrzeć w oczy naszego przeciwnika, co na pewno dodawało o wiele większe pokłady adrenaliny. Świat jednak zmienia się bardzo dynamicznie, przez co w obecnych czasach nie ma żadnej potrzeby chodzenia do kasyna osobiście. Zamiast tego możemy wybrać którejś spośród setek kasyn internetowych i to tam oddać się rozgrywce w naszą ulubioną grę. Uwaga! Serwis wirtualne-kasyna.com jest portalem informacyjnym. Administartor strony ani jej właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych na stronie. Zaznaczamy, że hazard internetowy w niektórych krajach jest nielegalny. Zalecamy, aby każdy użytkownik zapoznał się z odpowiednim prawem, jakie jest implementowane w jego jurysdykcji.
  https://zulu-wiki.win/index.php?title=Gry_darmowe_kasyno_owoce
  Polskie ruletka do seksu Vibra Game zapewnia wspaniałe możliwości ekscytującej masturbacji z przypadkowym rozmówcą. Gorący flirt i lekka erotyka tylko na rozgrzewkę, porno na kamerce internetowej i prawdziwa rozpusta jako danie główne. Dalej będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze bardziej soczyście! Wielkopolskie(wybrano) Anonimowa i bezpieczna komunikacja Jelena Z. wygrała dzisiaj 63,75 $ Wideo czat wyposażony jest w wyjątkową funkcję natychmiastowego tłumaczenia tekstu. Możesz rozmawiać w dowolnym języku: wystarczy, że wpiszesz wiadomość w swoim własnym języku i wybierzesz język, na który chcesz przetłumaczyć swoją wypowiedź. Randki online staną się jeszcze łatwiejsze. Proste randki wideo na całym świecie Dlatego powstał TalkAdults, który za niewielką opłatą pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami i funkcjami serwisu. Umożliwiło to stworzenie usługi naprawdę wysokiej jakości, której zalety obejmują:

 75. Philipzoose says

  Read information now. Everything about medicine.
  drugs for ed
  Best and news about drug. Medicament prescribing information.

 76. EdgarWeign says

  earch our drug database. Best and news about drug.
  canadian drugs online
  drug information and news for professionals and consumers. Read now.

 77. VictorDek says

  Everything what you want to know about pills. Drugs information sheet.
  canada drugs online review
  safe and effective drugs are available. Read now.

 78. MichaelSom says

  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Medscape Drugs & Diseases.
  buy prescription drugs from india
  Drugs information sheet. All trends of medicament.

 79. JeffreyAnern says

  Some trends of drugs. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  how to get prescription drugs without doctor
  Top 100 Searched Drugs. Read now.

 80. EdgarWeign says

  Actual trends of drug. All trends of medicament.
  https://canadianfast.online/# pet meds without vet prescription canada
  Everything what you want to know about pills. Drugs information sheet.

 81. JeffreyAnern says

  Read here. Get here.
  https://canadianfast.online/# canada ed drugs
  Read here. Read here.

 82. RobertAsten says

  Best and news about drug. Read information now.
  canadian pharmacy checker
  Everything about medicine. Generic Name.

 83. VictorDek says

  п»їMedicament prescribing information. earch our drug database.
  canada ed drugs
  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Top 100 Searched Drugs.

 84. Soize says

  After Ronaldo knocked Pele off his perch, there were suggestions that the 80-year-old had apparently updated his Instagram to claim that he remains football’s record scorer with 1,283 goals in what was deemed to be a serious “s**thouse” tactic. Cristiano Ronaldo of Portugal has scored the most goals in men’s international football with 117 goals in 191 games and counting.  Please enable JavaScript That record is shared by Manchester United, who smashed nine goals past a beleaguered Ipswich Town side in 1995. Andy Cole scored five of them. The Red Devils produced the same scoreline against Southampton last season. At the highest level of the sport, scoring goals in itself is a huge thing. But scoring goals when your team needs you the most or coming up clutch in crunch situations truly defines the greatness of players.
  https://sales.petsugargliders.com/community/profile/russe6735432174
  𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵𝗱𝗮𝘆 рќ—¶рќ—» рќ—ћрќ—јрќ—°рќ—µрќ—¶ 🤩LET’S DO THIS, BOYS рџ’љ#ForcaGoa #UzzoOnceAgain #KBFCFCG #HeroISL pic.twitter.com/moqoEbDSNr As the goalkeeper, manager Ivan Vukomanovic will probably use Prabhsukhan Gill, who will be supported by Nishu Kumar, Marko Leskovic, Ruivah Hormipam and Sandeep Singh in the defense. Dimitris Diamantakos will try to put pressure on the oppsoing team and score goals, as will the midfielders Saurav Mondal, Jeakson Singh, Ivan Kalyuzhnyi, Rahul Kannoly and Adrian Luna. The manager of the team may also very well appoint the following as the substitute players: Karanjit Singh, Jessel Carneiro, Victor Mongil, Puitea, Nihal Sudeesh, Sahal Abdul Samad, Harmanjot Khabra, Apostolos Giannou, Bidyashagar Singh.

 85. MichaelSom says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Prescription Drug Information, Interactions & Side.
  prescription meds without the prescriptions
  Everything what you want to know about pills. Drugs information sheet.

 86. JeffreyAnern says

  Some trends of drugs. Long-Term Effects.
  buy prescription drugs online without
  earch our drug database. Generic Name.

 87. RobertAsten says

  earch our drug database. Everything about medicine.
  prescription drugs canada buy online
  Read information now. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 88. EdgarWeign says

  Generic Name. What side effects can this medication cause?
  buy prescription drugs without doctor
  Drugs information sheet. Some are medicines that help people when doctors prescribe.

 89. JeffreyAnern says

  drug information and news for professionals and consumers. Everything information about medication.
  online canadian pharmacy
  Everything about medicine. Some trends of drugs.

 90. VictorDek says

  Actual trends of drug. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  online canadian pharmacy
  Drug information. What side effects can this medication cause?

 91. affonry says

  We used the chi square test to compare the proportions of patients with and patients without the chronic medical disease who were receiving the designated unrelated treatment where to buy cialis online forum I feel horrible for all those who have had such a horrible experience

 92. BradleyLab says

  What side effects can this medication cause? drug information and news for professionals and consumers.
  sildenafil 1000 mg
  Everything what you want to know about pills. All trends of medicament.

 93. CharlesSmipt says

  Everything about medicine. What side effects can this medication cause?
  buy generic sildenafil uk
  Read information now. Best and news about drug.

 94. Neermvori says

  subsidiary, and the judgeГў s ruling puts its next shipment, originally slated to travel from a port in Washington state to U buy cialis online united states

 95. BillyShilk says

  Everything information about medication. Definitive journal of drugs and therapeutics.
  sildenafil online europe
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 96. BradleyLab says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Everything what you want to know about pills.
  https://viagrapillsild.com/# viagra purchase online usa
  Everything what you want to know about pills. Actual trends of drug.

 97. CharlesSmipt says

  Drug information. Get information now.
  https://viagrapillsild.com/# buy viagra online generic
  Get information now. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 98. RobertTet says

  Long-Term Effects. Long-Term Effects.
  https://tadalafil1st.online/# lowest price generic cialis
  Everything information about medication. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 99. Sammyhek says

  Get information now. earch our drug database.
  https://tadalafil1st.com/# where to buy tadalafil in singapore
  Drug information. What side effects can this medication cause?

 100. MorrisSep says

  Generic Name. safe and effective drugs are available.
  cialis paypal viagra
  п»їMedicament prescribing information. drug information and news for professionals and consumers.

 101. Alberthix says

  Get here. Get information now.
  tadalafil generic us
  Long-Term Effects. Read information now.

 102. WillisNag says

  Some are medicines that help people when doctors prescribe. Top 100 Searched Drugs.
  https://tadalafil1st.com/# tadalafil mexico
  Drugs information sheet. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 103. RobertTet says

  Learn about the side effects, dosages, and interactions. Get information now.
  buy generic tadalafil 20mg
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. safe and effective drugs are available.

 104. WillisNag says

  Best and news about drug. Learn about the side effects, dosages, and interactions.
  https://tadalafil1st.com/# 80 mg tadalafil
  Get information now. Prescription Drug Information, Interactions & Side.

 105. RobertTet says

  Everything information about medication. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  tadalafil 20 mg price canada
  Best and news about drug. Comprehensive side effect and adverse reaction information.

 106. MorrisSep says

  Medscape Drugs & Diseases. Commonly Used Drugs Charts.
  order cialis soft tabs
  Actual trends of drug. Long-Term Effects.

 107. RobertTet says

  Everything information about medication. Some are medicines that help people when doctors prescribe.
  canadian pharmacy tadalafil
  Best and news about drug. What side effects can this medication cause?

 108. WillisNag says

  Some trends of drugs. Comprehensive side effect and adverse reaction information.
  https://tadalafil1st.com/# canadian pharmacy generic tadalafil
  Comprehensive side effect and adverse reaction information. Cautions.

 109. Michaelguh says

  Definitive journal of drugs and therapeutics. Best and news about drug.

  https://propeciaf.store/ buying propecia price
  Read information now. What side effects can this medication cause?

 110. Michaelguh says

  Best and news about drug. п»їMedicament prescribing information.

  can i order prednisone
  Long-Term Effects. earch our drug database.

 111. Droddenda says

  Lasix or Salix is furosemide, a potent diuretic that dilutes the urine and lowers the pulmonary blood pressure buy cialis online no prescription

 112. Michaelguh says

  Get information now. Commonly Used Drugs Charts.

  zithromax capsules 250mg
  What side effects can this medication cause? Top 100 Searched Drugs.

 113. bottega veneta jewelry sale says

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems
  different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S My apologies for being off-topic but I had to
  ask!

 114. Caridad says

  If you desire to take much from this piece of writing then you have to apply such strategies to your won web site.

 115. Click Here To Subscribe says

  Pregnant and feeling frisky. Who wants to play with me?

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.